Jo lähes puolet ehdokkaista on vastannut vaalikoneeseen

Kepan vaalikoneeseen on nyt vastannut noin 45 prosenttia kaikista eduskuntavaaliehdokkaista. Eniten vastanneita, lähes 60 prosenttia, on Kymen vaalipiirissä. Vähiten vastanneita löytyy Vaasan vaalipiiristä, ja muissakin vaalipiireissä uupuu vielä monen tunnetun kansanedustajan vastaukset.

Teksti: Miina Poikolainen

Kevät ja huhtikuun eduskuntavaalit tekevät jo tuloaan. Kansanedustajaehdokkaat panostavat yhä enemmän kampanjointiin, ja erilaisiin vaalikoneisiin vastaaminen on yksi keino kertoa äänestäjille mielipiteistään.
Toivottavasti lisääntyvä valo antaa lisää energiaa niillekin, jotka eivät vielä ole vastanneet Kepan ulkopoliittiseen vaalikoneeseen. Tällä hetkellä vastanneita ehdokkaita on noin 45 prosenttia ja Kepassa toivotaan, että määrä kasvaa vielä vaalien lähestyessä.
Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireissä vastanneita edustajia on tällä hetkellä noin 40 prosenttia. Muissakin vaalipiireissä liikutaan samoissa luvuissa, poikkeuksena Vaasan vaalipiirin matalin vastausprosentti (29,9) ja Kymen (58,8%) ja Pohjois-Savon huippulukemat (54%).
Rasti ruutuun
Osa ehdokkaista on perustellut vastauksiaan hyvin pitkin ja painokkain sanakääntein, kun taas osa on ollut lyhytsanaisempia.
Esimerkiksi Vihreiden Anni Sinnemäki on perustellut vain viimeisen kysymyksen, joka kuuluu, tulisiko Suomen tuoda Venäjän-politiikassaan vahvemmin esiin ihmisoikeuksien ja demokraattisten oikeuksien tila Venäjällä.
”Kyllä, Suomen ulkopolitiikan tulee heijastella tärkeäksi koettuja arvoja. Demokraattisempi Venäjä on myös luotettavampi yhteistyöpartneri”, hän kirjoittaa.
Aina vastausvaihtoehdoista ei myöskään ole löytynyt sopivaa, niin kuin SDP:n Erkki Tuomioja kommentoi Miten vastuu ilmastopäästöjen vähentämisestä tulisi jakaa globaalisti? -kysymystä:
”Paras vastausvaihtoehto puuttui, eli päävastuu kuuluu teollisuusmaille, mutta kaikkien maiden pitää rajoittaa päästöjensä kasvua.”
Mikset vastaa, Johanna?
Jo istuvista kansanedustajista koneeseen on vastannut muun muassa vihreiden Emma Kari, Pekka Haavisto ja edellä mainittu Anni Sinnemäki sekä Kokoomuksen Merikukka Forsius ja Keskustan Paula Lehtomäki. Vastauksia odotellaan vielä monelta tunnetulta poliitikolta kuten SDP:n Päivi Lipposelta, Vihreiden Johanna Sumuvuorelta sekä Kokoomuksen Jan Vapaavuorelta ja Ben Zyskowiczilta. Entä missä viipyvät Timo Soinin (ps.) ja Paavo Väyrysen (kesk.) vastaukset?
Johanna Sumuvuoren haastoin henkilökohtaisesti, sillä olen kiinnostunut hänen mielipiteistään vaalikoneen aiheisiin. Sumuvuori on myös ollut paljon esillä mediassa, joten uskon, että monia muitakin hänen vastauksensa kiinnostaisi.
Ikävä kyllä, hän ei ole vieläkään vastannut haasteeseeni, mutta toivoa ja aikaa vaaleihin vielä on! Haasta sinäkin rohkeasti ehdokkaita vastaamaan koneeseen, jos et vielä löydä sinua kiinnostavan henkilön vastauksia.