Piirroshahmoja värikkäillä taustoilla
Fingossa on rakennettu jäsenpersoonia palvelumuotoilun avulla. Jäsenpersoonat auttavat hahmottamaan jäsenten koko laajan kirjon ja suunnittelemaan toimintaa jäsenkeskeisesti. Kuvituskuva. Kuva: Jennifer Kosig iStockphoto

Jäsenpersoonat esiin! – Fingon kokemuksia palvelumuotoilusta

Mitä hyötyä palvelumuotoilusta voisi olla järjestön toiminnan kehittämisessä? Fingon jäsensuhteiden asiantuntija Paula Lounasheimo kertoo, miten Fingon jäsenistä luodaan eläväisiä persoonia.

Teksti: Paula Lounasheimo Kuva: Jennifer Kosig iStockphoto

Järjestöjen ikuinen haaste on ymmärtää jäsentensä monenlaisia todellisuuksia ja arkea. Tämä ymmärrys ja monimuotoisuuden huomioiminen on olennaista, jos haluamme olla hyödyksi ja relevantteja jäsenillemme. 

Fingon jäsenet eivät ole henkilöitä vaan järjestöjä, ja niiden mainio moninaisuus on suuri voimavara, kun halutaan edistää kansalaisyhteiskunnan yhteisiä asioita.

Jäseniä on eri kokoisia ja näköisiä, eri puolilla maailmaa ja Suomea toimivia. On kehitysjärjestöjä, muiden alojen järjestöjä, säätiöitä ja oppilaitoksia. Toiminta voi olla kehitysyhteistyötä, globaalikasvatusta tai vaikuttamista, tai sitten vielä jotain ihan muuta. Se on eittämättä meille myös haaste, mutta positiivinen sellainen.

Jäsentemme suhde Fingoon on myös moninainen. Osa on heavy usereita, toiset viihtyvät enemmän ulkokehällä. Suurin osa asettuu johonkin välimaastoon. Joku käyttää paljon koulutuspalveluita ja seuraa viestintää, toista kiinnostavat festari ja vaikkapa järjestötilat. Ja niin edelleen. 

PALVELUMUOTOILU tarjoaa uusia, kiinnostavia välineitä ymmärtää työtämme ja etenkin jäsenjärjestökenttäämme. Siksi tänä vuonna olemme rakentaneet jäsenjärjestöjemme moninaisista ominaisuuksista palvelumuotoilun keinoin persoonia. Ne ovat fiktiivisiä hahmoja, jotka luodaan tutkimusten perusteella edustamaan erilaisia kohderyhmiä, jotka käyttävät palvelua tai muuta toimintoa samalla tavalla. 

Vaikkapa näin: Leena 61v. toimii vapaaehtoisten ydinporukassa pienessä paikallisessa yhdistyksessä, joka tukee Etelä-Amerikassa sijaitsevaa lastenkotia. Toimintansa tueksi yhdistys järjestää Suomessa kummitoimintaa ja paikallisia tapahtumia.

Leena näkee vapaaehtoistyönsä mielekkäänä ja arvojensa mukaisena, mutta kantaa huolta yhdistyksen tulevaisuudesta, kun nuoria aktiiveja ei tunnu helposti löytyvän jatkamaan toimintaa.

Fingon Leenan yhdistys kokee hiukan etäisenä, mutta tärkeänä tiedonvälityksen kanavana ja eräänlaisena isompana selustana, jonka puoleen voi kääntyä, kun tarvitaan täsmäkoulutusta hankehallinnosta tai kun hankkeessa tulee tenkkapoo ja pitää kysyä neuvoa.

Leenan motto kuuluu: ”Jokainen voi olla mukana paremman maailman rakentamisessa, ja pienetkin teot merkitsevät.”

 

On helpompi astua sellaisen ihmisen maailmaan, jolla on nimi, ulkonäkö ja kuvailtuja tapoja elää ja olla.

 

Palvelumuotoilun maailmassa persoonien rakentaminen on yksi tapa ilmaista erilaisia kohderyhmiä. Persoonia rakennetaan, koska halutaan ymmärtää ihmisten kokemuksia, tarpeita, odotuksia, käyttäytymistä ja tavoitteita. Persoonat ovat helposti lähestyttäviä ja ymmärrettäviä.

On helpompi astua sellaisen ihmisen maailmaan, jolla on nimi, ulkonäkö ja kuvailtuja tapoja elää ja olla, kuin ymmärtää pelkästään paperilla olevaa listaa erilaisista ominaisuuksista.

On ehkäpä tarpeen myös painottaa, mitä persoonat eivät ole. Persoonat eivät kuvasta yhtä tiettyä ihmistä tai järjestöä eivätkä ne ole mutu-ajatuksia, jotka joku on vain keksinyt päästään tai kokemukseensa nojaten.

Persoonat perustuvat taustatutkimukseen, syvähaastatteluihin ja palvelumuotoilun metodeihin, joilla materiaalista nostetaan persoonien kannalta olennaiset tiedot. Ne rakennetaan erilaisten palvelu- ja jäsentarpeiden perusteella edustamaan tietynlaista ryhmää järjestöjä.

Persoonat eivät siis ole stereotypioita jostain ryhmästä vaan enemmänkin arkkityyppejä ja monesta eri tekijästä muodostuvia kokonaisuuksia, jotka perustuvat tutkimusdataan.

 

Jokaista toimintoa suunniteltaessa tai muokattaessa katsomme tuttuja tyyppejämme: Mitä Joonas tekisi? Miten huomioimme myös Shantin edustaman järjestön tarpeet?

 

PALVELUMUOTOILUPROJEKTISSAMME Fingossa olemme ensin poimineet kattavan otoksen jäsenjärjestöitämme, joita haastattelemme. Tämä otos on tehty mahdollisimman edustavaksi ryhmäksi, jolloin ihan kaikenlaiset jäsenjärjestömme kuvastuvat lopullisista persoonista. Kyse on tässä vaiheessa materiaalin keruusta.

Haastatteluvaihe on aina sekä hauska että haastava. Se on hauska, koska järjestöjen kanssa on niin palkitsevaa ja kiinnostavaa jutella ja kuulla toiminnasta paljon yksityiskohtaisemmin kuin yleensä on arjessamme mahdollista. Haastavuus taas tulee suuresta määrästä intensiivisiä ja välillä pitkiäkin haastatteluja, joiden sopiminen tiettyyn aikaraamiin saattaa olla vaikeaa.

Haastattelumateriaalin purku ja lajittelu ovat aikaa vievää puuhaa, mutta samalla niin inspiroivaa ja kiinnostavaa, että hommaan uppoutuu ihan huomaamattaan tuntikausiksi kerrallaan. Materiaalista nousevat erilaiset persoonien aihiot, joita sitten hiotaan siten, että ne kuvastavat mahdollisimman hyvin kunkin järjestöryhmän ominaisuuksia.

Vasta aivan lopuksi persoonat saavat ulkoiset olemuksensa: nimet, iät, asuinpaikat ja kuvituksen. Leena 61v. pienestä vapaaehtoisjärjestöstä vaikkapa Paraisilta herää eloon!

Persoonien avulla pystymme paljon helpommin asettumaan erilaisten järjestöjen arkeen. Jokaista toimintoa suunniteltaessa tai muokattaessa katsomme tuttuja tyyppejämme: Mitä Joonas tekisi? Miten huomioimme myös Shantin edustaman järjestön tarpeet? Olisikohan Annalla tähän jokin näkökulma, jota emme ole vielä huomioineet?

Fingon jäsenjärjestöpersoonat ovat vielä rakennusvaiheessa, mutta uskomme lujasti, että niin jäsenjärjestöt kuin me toimiston väki hyödymme projektin synnyttämästä uudesta ymmärryksestä. Tavoitteena on, että alamme pikkuhiljaa nähdä koko jäsenistömme juuri niin valtavan moninaisena kuin se todellisuudessa on.

PS.
Fingo on mukana Rastor Instituutin järjestämässä ”Järjestön palvelumuotoilu” -koulutuskokonaisuudessa, jossa tarjotaan jäsenjärjestöille mahdollisuus opiskella palvelumuotoilua ja tuotekehitystä.