Kuvassa kevätkokouksen nimityöpajaan osallistuneet jäsenet keskustelevat uuden kattojärjestön nimivaihtoehdoista.
Kuva: Brändityöpajan osallistujat pääsivät kertomaan näkemyksiään 75 nimiehdotuksesta sekä tekemään karsintaa. Työpajan vetivät Kepan viestintäjohtaja Laura Häkli sekä brändityöryhmä, johon kuuluvat verkkojulkaisujen päätoimittaja Jukka Aronen, viestinnän asiantuntija Mirka Kartano ja graafikko / AD Teemu Kumpulainen.

Järjestöt avainkumppaneina kehitysmaissa

Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tarvitsevat toisiaan ratkaistakseen esimerkiksi ilmastonmuutokseen, puhtaaseen energiaan ja kestävään talouteen liittyviä haasteita.

Teksti: Juha-Erkki Mäntyniemi Kuva: Anni Piiroinen / Kepa

Uusi kehitysjärjestöjen kattojärjestö perustetaan ensi viikolla 19.6. pidettävässä kokouksessa. Haluankin tässä omalta osaltani toivottaa kaikki jäsenet tervetulleeksi mukaan tähän ainutlaatuiseen uuden luomisen hetkeen!

Perustettava kattojärjestö rakentaa tulevaisuuttaan Kehys- ja Kepa-yhdistysten useiden vuosikymmenien pitkäjänteisen työn varaan entistä vahvemmin jäsenomisteisena ja uusia kumppanuuksia etsivänä organisaationa. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä, jotka toteutuakseen vaativat laajaa yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä.

Yli 300 jäsenjärjestöä, joiden toiminta ulottuu globaalisti kaikkialle maailmaan, muodostaa huikean verkoston ja mahdollisuuden eritasoiselle yhteistyölle – kunhan vain opettelemme kuuntelemaan ja ymmärtämään toisiamme entistä paremmin yli sektorirajojen.

Kestävän kehityksen ohjelma, Agenda 2030, on yksi mahdollisuus eri toimijoille puhua samaa kieltä ja luoda yhteinen ymmärrys kestävän kehityksen toteutumisen edistämiseksi. Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tarvitsevat toisiaan ratkaistakseen esimerkiksi ilmastonmuutokseen, puhtaaseen energiaan ja kestävään talouteen liittyviä haasteita.

Kaventuva kansalaisyhteiskunnan tila on nähtävissä monissa maissa ja kaikilla mantereilla huolestuttavana kehityksenä. Tämä horjuttaa demokratian perusrakenteita, joka puolestaan luo epävakaata ympäristöä, josta kärsivät kaikki: paikalliset, mutta myös heidän ulkomaiset kumppaninsa. On erittäin tärkeää kaikille toimijoille yli sektorirajojen yhdessä puolustaa ja edesauttaa hyvän hallinon ja vakaan demokratian kehittymistä globaalisti. Vakaa toimintaympäristö on yksi perusedellytys kaikkia hyödyttävälle oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle.

Uutena kattojärjestönä haluamme olla entistä kiinnostavampi kumppani eri toimijoille, auttaa omalta osaltamme uusien ja ennakkoluulottomien yhteistyömuotojen syntymistä. Autamme monimuotoista jäsenjärjestökenttäämme kehittämään omia vahvuuksiaan globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tämän ohella luomme pohjaa strategisille kumppanuuksille kansallisesti ja kansainvälisesti kehitysmaiden haasteiden ratkaisemiseksi tuloksellisella yhteistyöllä – ei erikseen toimimalla.

Järjestökenttänä haluamme olla tuloksekas ja ratkaisukeskeinen sektori globaalin, positiivisen muutoksen toteuttajana!