Järjestön asiantuntija twiittaa

Twitter on hyödyllinen työväline järjestöjen asiantuntijoille. Eniten siitä saa irti, kun käyttää hetken omien tavoitteidensa määrittelyyn.

Teksti: Iina Leppäaho

Twitter kuuluu niihin sosiaalisen median palveluihin, joiden käyttämisestä työajalla työnantajan sietää olla iloinen. Asiantuntijan käytössä Twitter toimii hyvin päättäjien kanssa keskusteluun, tiedon hankintaan, ajankohtaisten asioiden seuraamiseen ja verkostoitumiseen. Viestimällä työstään Twitterissä saa myös näkyvyyttä omille asioilleen ja voi tuoda esille omaa asiantuntijuuttaan. Myös media bongaa Twitteristä aiheita ja asiantuntijoita.Mieti, mistä olisi eniten hyötyä sinulle työssäsi ja päätä tärkeimmät tavoitteet twiittaamiselle. Voit tehdä itsellesi kevyen Twitter-suunnitelman määrittelemällä esimerkiksi viisi aihetta, joista twiittaat. Muista kertoa myös profiilin kuvaustekstissä, ketä edustat ja mistä aiheista twiittaat.***Twitterissä asiantuntijan kannattaa keskittyä omaan erikoisalaansa ja jakaa siihen liittyvää hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa. Sisällöt voivat olla uusimpia uutisia omalta alalta, oman organisaation blogitekstejä ja yhteistyökumppanien sisältöjä. Jos pystyt jakamaan reaaliajassa tietoa jostain seuraamastasi prosessista kuten neuvotteluista, saat varmasti kiinnostunutta yleisöä. Välillä voi poiketakin linjasta ja päivittää kevyempiä aiheita.Verkostoituminen työn kannalta oleellisten ihmisten kanssa on Twitterissä luontevaa. Seuraa kollegoita, päättäjiä, mediaa, yhteistyökumppaneita tai ylipäätään, ketä tahansa, joka twiittaa sinua kiinnostavista asioista. Kannattaa seurata myös niitä tahoja, joiden kanssa mielipiteesi eivät osu yksiin. Retwiittaa, esitä kysymyksiä, kommentoi ja kiitä muita.Osallistu keskusteluihin seminaareissa ja muissa tapahtumissa. Voit osallistua mihin tahansa keskusteluun käyttämällä keskusteluun liitettyä aihetunnisteita eli hashtageja. Aihetunnisteen käyttö twiitissä tekee sen näkyväksi aihetta seuraaville, joten sitä ei kannata unohtaa.Keskustelun seuraamista voi helpottaa tekemällä Twitterissä listoja tietyistä aihealueista twiittaaville henkilöille ja organisaatioille. Keskustelujen seuraamisessa on apuna myös Tweetdeck.Tweetdeckissä on helppoa lisätä haluamansa aihetunnisteiden seuranta tai kiinnostava Twitter-lista omiin sarakkeisiinsa.Seuraajia saa kerättyä olemalla itse aktiivinen. Seuraa muita ja keskustele. Lisää twitter-käyttäjätunnuksesi myös sähköpostin allekirjoitukseen, käyntikorttiin ja LinkedIn-profiiliin, niin muut löytävät sinut.***Usein Twitterin käytön esteenä on ajanpuute. Moni Twitterin työkäyttäjä kokee kuitenkin, että esimerkiksi verkostoituminen tai tiedonsaanti tukee niin paljon omaa työtä, että Twitteriin käytetyt hetket maksavat itsensä takaisin.Hyvä tapa tutustua Twitteriin on seurata kiinnostavia henkilöitä ja ottaa oppia. Kepan twiittaavat asiantuntijat on kerätty omalle listalleen. Seuraamalla listaa on helppo yhdellä klikkauksella saada kaikki seurantalistalle. Myös ajatustenvaihto sosiaalisessa mediassa suvereenisti sukkuloivan kollegan kanssa voi madaltaa kynnystä kokeilla.Lyhenteistä ja risuaidoista tunnettu Twitter ei ole mystistä salatiedettä vaan ihmisten välistä vuorovaikutusta. Työntekijä voi edustaa työnantajaansa Twitterissä aivan kuten muutenkin tavatessaan ihmisiä työssään.