Järjestöjen yksityisen varainhankinnan odotukset kovia

Kehitysjärjestöissä yksityiseen varainhankintaan kohdistuu huimia odotuksia. Vuodelle 2016 yksityisen varainhankinnan tavoite on kaksinkertaistunut vuodesta 2014, käy ilmi tuoreesta selvityksestä.

Teksti: Outi Puukko Kuva: Keoni Cabral

Seuraavan vuoden aikana suomalaiset kansalaisjärjestöt aikovat panostaa laajasti varainhankintaan. Erityisesti kertalahjoituksiin sekä yritysyhteistyöhön kohdistuu odotuksia.Varainhankinnan tulevaisuudennäkymiä kartoitettiin Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn sekä kattojärjestöjen Kepan, SOSTEn ja Valon tutkimuksessa, johon haastateltiin yhteensä 121 järjestöä kehitysyhteistyö-, sosiaali- ja terveys-, nuoriso-, liikunta- sekä ympäristösektoreilta.Haastateltujen 41 kehitysjärjestön tavoite kansalaisilta ja yrityksiltä kerätylle rahoitukselle vuonna 2016 on keskimäärin yli miljoona euroa. Kehitysjärjestöt etsivät muita sektoreita enemmän rahoitusta myös ulkomailta.Järjestöt käyttävät entistä useampia varainhankinnan keinoja samanaikaisesti. Tärkeimpiä tukimuotoja ovat kertalahjoitukset ja jäsenmaksut sekä tapahtumat ja yritysyhteistyö. Uusissa varainhankinnan muodoissa kuten joukkorahoituksessa nähdään potentiaalia mutta ne eivät vielä nouse merkittävimpien rahoitusmuotojen joukkoon.Kilpailu kiristyyKasvavina haasteina nähdään entistä niukemmat taloudelliset resurssit järjestöissä, yleinen taloustilanne sekä kilpailu järjestöjen välillä.”Hallituksen tekemät leikkaukset näkyvät etenkin kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen vastauksissa”, toteaa Kepan asiantuntija Auli Starck. Julkisten avustusten vähenemisen lisäksi järjestöjen työtä vaikeuttavat työlääksi koetut haku- ja raportointikäytännöt sekä pitkät käsittelyajat. Leikkaukset pakottavat järjestöt miettimään uusia rahoituskeinoja ja vastapainoksi järjestöt odottavat julkiselta sektorilta yhteistyömahdollisuuksien lisäämistä, byrokratian purkamista sekä lainsäädännöllisiä keinoja kuten rahankeräyslain uudistamista. Myös toive yleishyödyllisen toiminnan verovähennyskelpoisuuden laajentamisesta nousi esille järjestöjen vastauksissa.Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten rahankeräysluvan omaavien ja varainhankintaa harjoittavien kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoituksen kehitystä ja tulorahoituksen lähteitä sekä julkisen että yksityisrahoituksen osalta.Varainhankinta on aiempaa kiinteämpi osa järjestöjen toimintaa ja henkilöstön toimenkuvia. Vain kolmella prosentilla osallistuneista järjestöistä ei ole varainhankintaa lainkaan.Tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuosina 2014 ja 2011.