ilmasto mielenosoitus vaaditaan lentoveroa

Ilmastobudjettia odotellessa

Kaikki puolueet ovat syksyn aikana ilmaisseet huolensa ilmastonmuutoksesta. Silti vain osa puolueista on valmiita investoimaan tosissaan turvallisempaan tulevaisuuteen. Kepa kävi läpi hallituksen budjetin sekä opposition vaihtoehtobudjetit.

Teksti: Hanna Aho Kuva: Hanna Vaittinen

Valtion budjetin avulla voidaan sekä verottaa ilmastolle haitallisia toimia, että tukea ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista.

Sipilän hallitus on vuoden 2019 budjetissa lisäämässä energiaverotusta yhteensä 38 miljoonalla eurolla. Energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon se käyttää 80 miljoonaa euroa energiatukivaltuutta. Uusiutuvan energian tuotantotukeen arvioidaan käytettävän 264,1 miljoonalla euroa.

Suomessa tuetaan fossiilisia polttoaineita vuosittain yli miljardilla eurolla. Näitä ilmastolle haitallisia tukia leikkaisivat eniten vihreät, vasemmistoliitto ja ruotsalainen kansanpuolue.

* * *

Energiaintensiivisen teollisuuden energiaveropalautus (230 miljoonaa euroa vuonna 2018) kannustaa energian ja fossiilisten polttoaineiden tuhlaukseen. Vihreät luopuisivat niistä kokonaan.

Ruotsalainen kansanpuolue tekisi samoin, mutta samalla alentaisi energiaintensiivisen teollisuuden verotusta, jolloin yhteisvaikutuksena olisi energian käytön tukemisen pieneneminen yhteensä 120 miljoonalla eurolla.

Vasemmistoliitto leikkaisi teollisuuden ja maatalouden energiaveronpalautuksia yhteensä 142,5 miljoonalla. Lisäksi vasemmistoliitto, rkp ja vihreät luopuisivat kokonaan päästökaupan huutokauppatulojen ohjaamisesta teollisuudelle (30 miljoonaa euroa).

Sipilän hallitus on kasvattamassa maatalouden energiaveronpalautuksia 20 miljoonalla eurolla, vedoten maatalouden akuuttiin kriisiin. Ilmastonmuutoksen seurauksena kuivat kaudet yleistyvät, joten kuivuuden haittojen kompensointi tukemalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä on nurinkurista.

Valitettavasti myös sosiaalidemokraatit ovat lisäämässä fossiilisten polttoaineiden tukia 20 miljoonalla eurolla. Puolue on onneksi valmis uudistamaan energiaverotuksen tukien (teollisuuden alennettu verokanta ja energiaveroleikkuri) rakennetta siten, että osa tuista kohdistuu energiatehokkuuteen, tuottavuuteen ja uusia energiaa säästäviin investointeihin, mutta ei täsmennä uudistuksen mittaluokkaa.

* * *

Turpeen kaivuu ja poltto kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Silti turpeen energiakäyttö kasvoi alkuvuonna 32 prosentilla ja turpeelle kohdistettu verotuki on paisumassa vuoden 2019 talousarvion mukaan jo 189 miljoonaan euroon.

Hallitus esitti turpeen verotukseen pientä korotusta noin kolmeen euroon megawattitunnilta, mikä on yhä vähemmän kuin vuonna 2015. Näin pienen korotuksen ei odoteta vaikuttavan polttoaineiden ajojärjestykseen.

Vasemmistoliitto nostaisi turpeen verotuksen vuoden 2014 tasolle eli 4,9 euroon megawattitunnilta. Vihreät leikkaisi turpeen tukea yhteensä 7 miljoonalla.

Puolueet esittävät myös uusia verotuksellisia keinoja kulutuksen ohjaamiseen. Vasemmistoliitto ja vihreät esittävät lentoveroa, joka maltillisena lisäisi valtion tuloja 100 miljoonalla eurolla.

Sosiaalidemokraatit taas suuntaisivat kulutusta kestävän kehityksen arvonlisäverolla. Kristillisdemokraatit alentaisivat hedelmien ja vihannesten arvonlisäveroa.

* * *

Ilmastonmuutoksen hillinnän osalta eniten huomiota saa vaihtoehtobudjeteissa liikenne. Vasemmistoliitto satsaisi yhteensä 120 miljoonaa raiteisiin, joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.

Vihreät luopuisivat muun muassa sähköautojen ajoneuvoverosta sekä autoverosta ja satsaisivat liikenteen päästövähennystoimin yhteensä 34,5 miljoonaa euroa. Ruotsalainen kansanpuolue kohdistaisi 18 miljoonaa lisää sähkö-, vety- ja kaasuautojen hankintatukeen ja peruisi Sipilän hallituksen uusimman autoveron alennuksen (65 miljoonaa euroa).

Myös sosiaalidemokraatit esittävät 10 miljoonaa euroa puhtaan liikenteen ohjelman toteuttamiseen ja henkilöautoilun sähköistämiseen. Myös kristillisdemokraatit panostaisivat joukkoliikenteeseen erityisesti kaupunkiseutujen ulkopuolella 5 miljoonaa euroa.

Uusiutuvaan energiaan panostaisivat vasemmistoliitto, vihreät ja kristillisdemokraatit. Rakennusten energiatehokkuutta edistäisivät energiaremonttien tukien avulla vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit.

* * *

Suomen globaalin vastuun toteutumiseen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa on tarjolla lisärahoitusta. Vasemmistoliitto kohdentaisi 50 miljoonaa euroa lisää lahjamuotoiseen ilmastorahoitukseen.

Vihreät ohjaisi päästökaupan huutokauppatulot takaisin kehitysyhteistyöhön ja ilmastoon. Nuo tulot ovat olleet tänä vuonna 8.11. mennessä 211 miljoonaa euroa.

Oppositiopuolueet lupaavat myös pienempiä satsauksia tutkimukseen ja järjestöille. SDP lisäisi Suomen ilmastopaneelin ja ympäristöjärjestöjen rahoitusta yhteensä 300 000 eurolla.

Vasemmistoliitto lisäisi ympäristöjärjestöjen rahoitusta 400 000 eurolla ja Suomen ympäristökeskuksen rahoitusta 5 miljoonalla.

Vihreät kohdistaisivat ympäristöjärjestöille 300 000 euroa lisää ja valtiontutkimuslaitoksille (SYKE, THL, VTT) 20 miljoonaa. Myös rkp ja kristillisdemokraatit panostaisivat laajasti tutkimukseen. Sipilän hallitus on leikannut järjestöiltä vuoden 2017 jälkeen 550 000 euroa.

Perussuomalaisten budjettiesitys on vaaranpaikka ilmastolle. Puolue lisäisi energiaverotukia, poistaisi tuet aurinko- ja tuulivoimalta, pitäisi kiinni kivihiilen käytöstä ja tukisi turpeen polttoa.

Budjettilinjaukset ovat kuin vaalilupauksia: niiden pohjalta voi ennakoida poliittisten tuulten suuntaa. Kauniit puheet ilmastosta eivät enää riitä.

Kaikkien puolueiden on parannettava budjettilinjauksiaan, jotta seuraavan hallituksen budjetti on yhdenmukainen 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Vaikuttaa siltä, että tulevissa ilmastovaaleissa on väännettävä rahasta.

Hallituksen tärpit

•    Energiaverotus kiristyy 38 miljoonalla eurolla, ja turpeen vero nousee noin kolmeen euroon.
•    Uusiutuvaa energia tuetaan 264,1 miljoonalla eurolla.
•    Maatalouden energiaveronpalautukset nousevat 20 miljoonalla eurolla.
•    Autoveroa alennetaan 65 miljoonalla eurolla.

Opposition tärpit

•    Useat oppositiopuolueet esittävät leikkauksia energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksiin, mutta sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset lisäisivät ilmastolle haitallisia energiatukia.
•    Valtaosa oppositiopuolueista panostaisi liikenteen päästövähennyksiin.
•    Vasemmistoliitto, vihreät, sosiaalidemokraatit ja kristillisdemokraatit esittävät uusia kulutuspohjaisia veroja.
•    Vasemmistoliitto ja vihreät kasvattaisivat kansainvälistä ilmastorahoitusta.