Kemiran tehdas Takalaanilassa Oulussa.
Kemiran tehdas Oulussa. Kuva: Kemiran tehdas Oulussa.

Ihmisoikeudet sivuroolissa Solidium-yhtiöiden raportoinnissa

SAK:n selvityksen kohteena oli kuusi valtion osittain omistamaa yritystä: Kemira, Metso, Outokumpu, SSAB, StoraEnso ja Telia.

Teksti: Lyydia Kilpi Kuva: Estormiz

Tänään julkaistiin SAK:n selvitys valtion vähemmistöomisteisten yhtiöiden yhteiskuntavastuuraportoinnista. Selvitys osoittaa, että yrityksillä on parantamisen varaa etenkin ihmisoikeuksien saralla.

Solidium hallinnoi valtion vähemmistöomistuksia 12 yrityksessä, joissa jokaisessa se on yksi suurimmista omistajista. Tuoreessa selvityksessä tarkasteltiin kuutta näistä: Kemira, Metso, Outokumpu, SSAB, StoraEnso ja Telia.

SAK havaitsi, että tutkittujen yritysten yhteiskuntavastuuraportit keskittyvät niiden omiin sekä tytäryhtiöiden toimintoihin. Lisäksi raportteihin oli valittu vain harvoja ihmisoikeuksia koskevia indikaattoreita. YK:n ohjaavat periaatteet, joihin Suomikin on sitoutunut, vaativat kuitenkin yrityksiä huomioimaan ihmisoikeudet koko toimintaketjussaan. 

Selvitys tarjoaa konkreettisia suosituksia vastuullisuuden kehittämiseksi:

Yhteiskuntavastuuraporttien tulisi sisältää tietoa yrityksen konkreettisista toimista sen varmistamiseksi, että ihmisoikeudet toteutuvat hankintaketjussa.
Yritysten tulisi lisätä toimitusketjujensa läpinäkyvyyttä. Monet vaatetus- ja tekstiilialan yritykset julkaisevat jo listan alihankkijoistaan.
Työntekijöiden järjestäytymisvapautta tulisi tukea koko hankintaketjussa. Esimerkiksi StoraEnso on perustanut työntekijäneuvostoja maissa, joissa vapaan ammattiyhdistyliikkeen toimintaa rajoittaa laki. 
Suomalaisyritysten olisi aika solmia kansainvälisten ammattiliittojen kanssa puitesopimuksia, joihin sisällytetään Kansainvälisen työjärjestön ILOn perussopimukset. Monilla ruotsalaisyrityksillä kuten H&M:llä ja Ikealla on jo tällaiset sopimukset, joilla voidaan edistää ihmisoikeuksien toteutumista koko hankintaketjussa.
Yritysten on valvottava toimittajiaan riittävästi ulkoisilla auditoinneilla. Esimerkiksi Metson tavoitteena on auditoida vuosittain vain 15 noin 7000 toimittajastaan.

Tutkimukset osoittavat, että vastuullisuusindekseissä hyvin pärjäävät yritykset menestyvät myös pörssissä. Ihmisoikeuksien toteutumisen varmistaminen ei siis ole vain yritysten velvollisuus, vaan myös kilpailuetu.

Valtion omistajaohjauksesta vastaa itse pääministeri Sipilä. Keväällä esitelty uusi hallituksen omistajastrategia korostaa vastuullisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Vastuullisuuden suunnannäyttäjänä toimiminen vaatii kuitenkin puheen lisäksi toimia. Solidiumin tulee edellyttää, että yritykset, joissa sillä on merkittäviä omistuksia, huolehtivat ihmisoikeuksista koko hankintaketjussaan ja raportoivat kattavasti toimistaan. 

Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia TEM:n keväällä teettämän selvityksen kanssa.