Hyvästi 0,7/2015

Tänään maanantaina 15.9 hallitus julkaisi talousarvioesityksensä vuodelle 2015 sekä uuden, kansantalouden tilinpidon muutoksen* huomioivan talousennusteen.

Teksti: Minna Havunen

Talousennusteen muutoksesta johtuen kehitysyhteistyömäärärahojen osuudeksi bruttokansantulosta ennustetaan 0,48 prosenttia, kun aikaisempi ennusteluku oli 0,5 prosenttia. Kehitysyhteistyömäärärahojen euromääräisen tason suhteen talousarvioesitys on kehysriihen leikkausten ja valtiovarainministeriön alkuperäisen esityksen mukainen.Talousarvioesityksessä julkisen kehitysavun määräksi esitetään ensi vuodelle kokonaisuudessaan 1 015,3 miljoonaa euroa. Varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahat ovat 788,2 miljoonaa euroa**. Ilmastorahoituksen osuus kehitysyhteistyömäärärahoista on 87,7 miljoonaa euroa.Laskua vuoden 2014 kehitysyhteistyömäärärahoihin nähden on noin 87 miljoonaa euroa ja varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahoihin nähden 91 miljoonaa euroa***. Viime vuoden kehyspäätökseen nähden leikkaus vuodelta 2015 on reilu 50 miljoonaa.***Suomi voi siis odotetusti sanoa hyvästit 0,7-sitoumuksen saavuttamiselle aikataulussa, vuoteen 2015 mennessä. Päästöhuutokauppatuloista ei ole rahoitusvajeen paikkaajaksi, vaikka sinällään ne ovat tärkeä lisätulo kehitys- ja ilmastorahoitukselle. Ulkoministeriön mukaan kehitysyhteistyömäärärahojen prosenttiosuus vuodelle 2015 voi päästokauppatuloilla nousta yli 0,5 prosenttiin, jos tulot ovat saman verran kuin kuluvana vuonna.Budjettiesityksessä todetaan Suomen edelleen tavoittelevan 0,7-tavoitteen mukaista määrärahojen tasoa. Tämä on tyhjää puhetta niin kauan, kunnes hallitus julkaisee selkeän ja läpinäkyvän suunnitelman ja aikataulun tavoitteeseen pääsemiseksi.* Kansantalouden tilinpidon muutoksesta lisätietoa: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2014-07-11_uut_001.html ** Talousarvioesityksessä esitetään varsinaiseen kehitysyhteistyöhön 801,4 miljoonaa, mutta tässä luvussa on ulkoministeriön mukaan sisällä sellaisia yhteistoimintahankkeiden menoja, joita ei lasketa viralliseen kehitysyhteistyöhön (ODA). ODA:ksi laskettavan varsinaisen kehitysyhteistyön summa on 788,2 miljoonaa.*** Vuoden 2014 määrärahataso on 1 102,6 miljoonaa euroa, josta varsinaisen kehitysyhteistyön osuus on 879,4 miljoonaa euroa.