Hanketuen haku selkeytyy ja sähköistyy

Uudistus on järjestöille tervetullut vaikuttamisen paikka, ja UM onkin jo työstänyt ohjeistusta järjestöjen palautteen perusteella.

Teksti: Auli Starck

Järjestöjä kokoontui 26. syyskuuta Kepan yhteistyössä ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön kanssa järjestämään keskustelutilaisuuteen hanketuen ohjeistuksen uudistuksista.
Ulkoministeriö uudistaa ohjeistuksia vuoden 2011 aikana. Järjestöille uudistus on tervetullut ja toivottu vaikuttamisen paikka. Suuria periaatteellisia muutoksia ei ole luvassa, vaan uudistuksella pyritään selkeyttämään ja päivittämään ohjeita samaan aikaan, kun siirrytään sähköiseen hakumenettelyyn. ”Tavoitteena on yksinkertainen, ohjaava kokonaisuus”, ylitarkastaja Matti Lahtinen kuvaili.
Luonnos hanketuen käsikirjasta oli kommentoitavana elokuun loppuun asti ministeriön verkkosivuilla, josta kommentointipyyntö ja luonnostekstit löytyvät.
Sisäinen tarkastaja Hilkka Lampén pahoitteli, että vain alle kymmenen järjestöä antoi luonnoksesta lausuntonsa elokuussa. Kommentit ovat kuitenkin olleet hyödyllisiä ja kansalaisjärjestöyksikkö on jo työstänyt ohjeistuksia palautteen perusteella.
Kepa esitti ministeriölle kommenteissaan toiveen, että kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen ja kansalaistoimijoiden omaehtoisuuden ja monimuotoisuuden arvostaminen näkyisivät ohjeissa selvemmin. Samoin Kepa nosti esille jatkuvan oppimisen tärkeyden, mikä edellyttää myös mahdollisuuksia kokeilla uutta. Kepan ulkoministeriölle lähettämät kommentit:

Kepan yleiset kommentit (pdf)
Kepan yksityiskohtaiset kommentit (pdf)

Erityisesti pienissä järjestöissä huolta ehti aiheuttaa luonnoksessa esitetty rajoitus, jonka mukaan varainhankintaan käytettyä vapaaehtoistyötä ei voisi laskea mukaan hankkeen omarahoitusosuuteen. ”Tämä on nyt korjattu”, totesi Hilkka Lampén heti alkuun.
Epätietoisuutta ovat herättäneet myös ohjeistuksessa mainitut immateriaalioikeudet. Ministeriön tarkoituksena on rajata pois mahdollisuus, että jokin taho kuten yritys, patentoisi valtiontuella tuotettuja aineistoja. Ohjeistukseen on nyt tarkoitus kirjata, että mikäli tällainen tilanne tulee eteen, järjestön on syytä ottaa heti yhteyttä ministeriöön.
Hankkeesta tiedottamiseen saa edelleen varata viisi prosenttia hankkeen kuluista. Tiedotukseen voi sisällyttää tietoa kohdemaasta ja hankkeen tavoitteisiin liittyvistä kysymyksistä.
Budjetoinnin ohjeistusta viimeistellään. Tarkoituksena on muodostaa selkeä kokonaisuus hankkeen suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin kesken. Isojen, yli 100 000 euron hankehakemusten kohdalla vaaditaan erillinen hankesuunnitelma. Pienten hankkeiden kohdalla hakulomakkeet ohjaavat jatkossakin huomioimaan olennaiset seikat. Myös uusille, vapaaehtoispohjalta toimiville järjestöille on taattava edelleen mahdollisuus tehdä kehitysyhteistyötä.
***
Entä muut tukimuodot? Keskustelussa viitattiin hanketuen ja muiden ulkoministeriön tukimuotojen yhtenäisyyteen. Koskevatko hanketuen ohjeistuksen linjaukset myös esimerkiksi viestintä- ja kehityskasvatustukea? ”Järjestöiltä on tullut viestiä, että tarvetta periaatteelliseen keskusteluun on”, tarkastaja Inka Lilja myönsi.
Järjestöt toivoisivat lisää rahoitusmahdollisuuksia etenkin hankkeiden suunnitteluun yhteistyössä kumppanijärjestönsä kanssa, sillä nykyinen hankevalmistelumatkatuki on rajattu kattamaan vain suomalaisen osapuolen matkakuluja. Samoin on noussut esille toivomus antaa niin sanottua institutionaalista tukea Etelän järjestön toimintaan yksittäisen hankkeen sijaan, jolloin kumppanijärjestöltä vaadittaisiin vain yksi yhteinen suunnitelmaraportti eri rahoittajille.
Kepa nostaa jatkossakin näitä aiheita esille, esimerkiksi juuri nyt uutta kehityspoliittista ohjelmaa valmisteltaessa. Ulkoministeriö puolestaan pui yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollisuuksia yhtenäistää käytäntöjä. ”Ongelma on tiedostettu ja tahtotilaa muutoksiin on, mutta prosessi on hidas” Matti Lahtinen tiivisti.
***
Tilaisuuden lopussa sateli kiitoksia ministeriöltä järjestöille ja toisinpäin. Osallistavaa suunnittelua on toteutettu kansalaisyhteiskuntalinjauksen, hanketuen ohjeistuksen kuin nyt myös uuden kehityspoliittisen ohjelman valmistelussa. ”Tällainen prosessi on arvokas ja tuottaa ymmärrystä kompromisseja kohtaan puolin ja toisin”, Matti Lahtinen muotoili.
Ministeriön Hilkka Lampén esitti lopuksi järjestöille toiveen hyvistä hakemuksista. Toivottavasti uudet ohjeet auttavat sellaisen tekemisessä.
***
Järjestöiltä saatua palautetta ja ehdotuksia työstetään nyt ministeriössä. Kepa seuraa hanketuen käsikirjojen uudistusta ja kerää edelleen järjestöjen kommentteja aiheesta. Loppuvuodesta hanketuen käsikirjan luonnos on vielä kerran järjestöjen kommentoitavana yhdessä uusien lomakkeiden ohjeiden kanssa. Uuden käsikirjan on tarkoitus olla valmis vuoden 2011 loppuun mennessä ja ohjeistuksen käytössä vuonna 2012 sähköiseen hakujärjestelmään siirryttäessä.
Aiheesta lisää Kepan hanketuen uudistus -sivulla ja jäsenblogissa:

Erilaisia kantoja hanketuen uusimiseksi (10.5.2011)
Kaivattuja uudistuksia järjestöjen kehitysyhteistyön tukiin (12.4.2011)