Hankehallinnon itseopiskelupaketti nyt julki

Kepa on julkaissut verkossa uuden kehitysyhteistyön hankehallinnon itseopiskelupaketin järjestöille.

Teksti: Antti Turakka

Itseopiskelupaketti on tarkoitettu kehitysyhteistyöhankkeita suunnitteleville ja toteuttaville järjestöille osaamisen vahvistamiseksi ja päivittämiseksi.Itseopiskelupaketin tarkoituksena on parantaa hankkeiden laatua ja tuloksellisuutta sekä tukea järjestöjen oppimista ja hakeutumista Kepan järjestämään koulutukseen. Paketti pyrkii myös madaltamaan kynnystä perehtyä kehitysyhteistyön peruskysymyksiin ja hankehallinnon kulmakiviin sekä tarjoaa linkkejä muihin tietolähteisiin.Itseopiskelupaketti koostuu kuudesta asiakokonaisuudesta eli moduulista. Kukin moduuli sisältää teksti- ja kysymysosion. Moduulien kaikki tekstiosat ovat luettavissa ilman kirjautumista, mutta kysymyksiin vastaaminen edellyttää kurssille kirjautumista.Kurssin voi suorittaa yhdellä kertaa tai osissa moduuli kerrallaan. Kaikkiaan sen suorittaminen teksti- ja kysymysosioineen vie noin yhden työpäivän. Hyväksytysti kurssin suorittaneet saavat kurssitodistuksen automaattisesti sähköpostitse.Itseopiskelupaketissa saattaa varsinkin nyt alkuvaiheessa esiintyä teknisiä ongelmia ja sisällössä virheitä ja puutteita. Käyttäjiltä saatu mahdollisimman yksilöity palaute auttaa meitä kehittämään palvelua ja korjaamaan virheitä. Toivomme teidän lähettävän palautteenne sähköpostitse osoitteeseen itseopiskelu@kepa.fi.Itseopiskelupaketti löytyy osoitteesta http://itseopiskelu.kepa.fi.