Hallitusohjelmasta löytyy järjestöille positiivisia asioita

Suomeen on saatu monivaiheisten neuvottelujen jälkeen hallitus ja hallitusohjelma. Kehitysministeriksi on valittu Vihreiden Heidi Hautala, joka on muun muassa toiminut Kepan puheenjohtajana vuosina 2002-2007.

Teksti: Auli Starck

Vaikka hallitusohjelma ei lupaakaan pääsyä 0,7 prosentin kehitysmäärärahatavoitteeseen, ohjelmasta löytyy monia Kepan jäsenjärjestöjen kannalta hyviä ja kiinnostavia asioita.

Hallitus kasvattaa kansalaisjärjestöjen osuutta kaikesta kehitysyhteistyöstä.

Kansalaisjärjestöjen osallistumismahdollisuuksia ja kuulemista eri prosesseissa vahvistetaan.

Hallitusohjelman useassa osiossa korostetaan Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävien kysymysten kansainvälistä ulottuvuutta.

Hallitus korostaa kehityspolitiikassa johdonmukaisuutta, avun laatua ja tuloksellisuutta.

Suomi korostaa omassa kehitysyhteistyössään oikeusvaltiokehitystä, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Erityisiä painopistealueita ovat koulutus, ihmisarvoinen työ, nuorisotyöttömyyden vähentäminen sekä naisten ja lasten aseman parantaminen.

Suomen antaman avun pirstaleisuutta vähennetään ja koordinaatiota muiden avunantajamaiden ja järjestöjen kanssa lisätään.

Hallitus laatii kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja antaa selonteon kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta.

Hallitus lupaa päivittää YK-strategian ja laatia ihmisoikeuspoliittisen toimintaohjelman. Tavoitteena on myös ratifioida ILO:n alkuperäiskansoja koskeva yleissopimus sekä YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus.

Vahva painotus yritysvastuun vahvistamiseen.

Suomi kiirehtii kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa. Vaikka tavoitteena on globaali vero, kelpaa
hallitukselle aluksi myös EU-tason toimeenpano. Suomi myös tukee automaattista kansainvälisten verotietojen vaihtoa.

Ilmastolaki mainitaan ensimmäistä kertaa hallitusohjelmassa, vaikka lain sisältö ja aikataulu jätetäänkin vielä auki.

Hallitusohjelma löytyy Valtioneuvoston verkkosivuilta.
Kepan hallitusohjelmatiedote Hallitus luopuu kehitysaputavoitteesta löytyy Kepan verkkosivuilta.