Hallitus: Viestintä- ja muiden tukien ulkoistusta selvitettävä lisää

Ulkoministeriön esitys siitä, että Kepa ottaisi hallinnoitavakseen ministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuen sekä konferenssi- ja hankevalmistelumatkatuen herätti keskustelua Kepan hallituksen kokouksessa 11. kesäkuuta.

Teksti: Esa Salminen

Päätöstä puolesta tai vastaan ei kuitenkaan voitu tässä vaiheessa tehdä, sillä asiassa on paljon isojakin avoimia kysymyksiä, kertoo Kepan puheenjohtaja Elina Vuola.”Nyt ei voitu tehdä muuta kuin se, että hallitus valtuuttaa Kepan johdon jatkamaan asian selvittämistä ulkoministeriön kanssa – ilman minkäänlaisia sitoumuksia tässä vaiheessa”, Vuola sanoo.Hallituksen päätös sisältää myös sen, että hallitus ja jäsenistö on pidettävä ajan tasalla neuvottelujen etenemisestä.Aloite näiden tukien hallinnon siirtämiseksi on tullut ulkoministeriöltä, mutta toistaiseksi Kepa ei ole saanut asiasta minkäänlaista kirjallista esitystä. Se voi olla hyväkin, koska nyt mahdolliseen lopputulokseen voi paremmin vaikuttaa. Selvitettävänä on muun muassa juridisia seikkoja: jos esimerkiksi tukien saajista päättäisi Kepan hallitus, saattaisi osa hallituksen jäsenistä olla jäävejä jakamaan rahaa itselleen.***Tukien hallinnoinnin siirtäminen liittyy ministeriön mukaan uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman toiminnallistamiseen: siirron yhteydessä tuista voidaan tehdä tavoitteellisempia ja vaikuttavampia. Taustalla ovat myös valtionhallinnon resurssipaineet, jotka ovat saaneet useat ministeriöt selvittämään toimintojensa ulkoistamista.Kepan saamien tietojen mukaan ulkoministeriössä on päätetty siirtää viestintä- ja kehityskasvatustukien sekä konferenssi- ja hankevalmistelumatkatukien hallinnointi vuoden 2013 alusta lähtien.Kepa järjesti keväällä asiasta jäsenkonsultaation, jonka mukaan järjestökenttä toivoisi tukien hallinnoinnin säilyvän ulkoministeriössä. Jos ministeriö kuitenkin siirtää näiden tukien hallinnoinnin joka tapauksessa – niin kuin nyt näyttää ilmeiseltä –, oli konsultaatioon vastanneiden mielestä Kepa paras taho hallinnoimaan tukia.Jäsenkonsultaation tuloksia esitellään laajemmin aiemmassa blogimerkinnässä.Blogitekstiä on korjattu 3. syyskuuta. Alkuperäisessä jutussa puhuttiin ulkoistamisesta, mikä tähän on korjattu siirtämiseksi.