Hallitus starttasi kokouksen alustuksella Team Finlandista

Kepan hallitus avasi lokakuun kokouksensa World Visionin toiminnanjohtajan Tiina Saukon alustuksella Team Finland -verkoston yhteiskunta- ja yritysvastuun kehittämistyöryhmän työskentelystä.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Saukko aloitti kuvaamalla aiempaa kokemustaan Aalto yliopiston toteuttamassa ja Tekesin rahoittamasta hankkeesta, jossa keskityttiin kestävien ja käyttäjälähtöisten innovaatioiden kehittämiseen BOP-markkinoille (Base of the pyramid, BOP). Hankkeen tavoitteena oli edistää suomalaisyritysten kykyä luoda uutta ja kannattavaa liiketoimintaa innovaatioilla, jotka myös vähentävät köyhyyttä.Käytännössä BOP-markkinat koostuvat maailman väestön suuresta, vähävaraisesta enemmistöstä, kun pyramidin kärki muodostuu maailman rikkaimmasta osasta. Osana Aalto yliopiston ja Tekesin hanketta tehtiin pohjatyö kansallisen toimintaohjelman saamiseksi kestävien ja käyttäjälähtöisten innovaatioiden kehittämisestä, joka jatkuu Saukon mukaan nyt osana Team Finlandia.”Kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt tuntevat BOP-markkinat ja toimintaympäristön. Jos me saisimme edes yhden prosentin yritystoiminnasta tukemaan meidän haluamiamme kehitysvaikutuksia, tulokset olisivat isoja”, Saukko hehkutti.***Team Finland -verkosto on luotu edistämään Suomen asiaa maailmalla: Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.Saukon mukaan Team Finlad ei kuitenkaan ole muodostunut yksinomaan vienninedistämishankkeeksi. Saukko haluaa nähdä Team Finlandin rauhanprosessina, jossa eri sektoreiden toimijat tulevat yhteen keskustelemaan esimerkiksi siitä, mitä toivotut kehitysvaikutukset ovat?Team Finland -hanke on herättänyt keskustelua myös kehitysyhteistyövarojen käytöstä tulevaisuudessa.”ODA-rahan käytössä kysymykseksi muodostuu se, halutaanko esimerkiksi kaikkiin hankkeisiin mukaan yrityksiä vai ei? Jos tavoitteissa on sekä liiketaloudellisia vaikutuksia että kehitysvaikutuksia, tietää se riskejä, mutta myös mahdollisuuksia”, Saukko totesi.Kysymys on Saukon mukaan siinä, mikä järjestöjen rooli Team Finlandissa on ja millainen sen tulisi olla? Saukko itse osallistuu prosessiin toiveikkaasti.”Mielestäni kyse ei ole yritysvastuusta, vaan siitä, että yritysten ydintoimintoja suunnataan niin, että niillä on kehitysvaikutuksia. Mukanaolo vaatii uskoa ja toivoa, mutta mielestäni tässä on valtavat mahdollisuudet, vaikka riskitkin ovat isoja.”Saukko osallistuu Team Finland -verkoston yhteiskunta- ja yritysvastuun kehittämistyöryhmän työskentelyyn järjestöedustajana Kepan mandaatilla.***Hallituksen kokouksessa käsiteltiin Kepan vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallitus hyväksyi molemmat esitykset vietäväksi syyskokoukseen, joka pidetään marraskuussa.Hallitus päätti myös, että Tuomas Tuure edustaa Kepaa Suomen ICSWO:ssa (Federation for Social Welfare and Health).Kepan kanta Varsovassa pian starttaaviin ilmastoneuvotteluihin (COP19) hyväksyttiin pienen muutoksin.Lisäksi päätettiin, että Maailman kuvalehteen rekrytoidaan markkinoinnin ammattilainen. Tätä varten perustetaan uusi tehtävä, tehtävänkuva ja nimike määritellään myöhemmin.Hallitus keskusteli myös jäsenmaksuista. Hallitus päättää esittää syyskokoukselle, että yhdistysjäsenten jäsenmaksut pysyvät ennallaan, kannatusjäsenten jäsenmaksu korotetaan 500 euroon ja niiden kannatusjäsenten, jotka ovat oppilaitoksia tai museoita jäsenmaksu nousee 1000 euroon.Yksityinen henkilö, joka on kannatusjäsen, vapautetaan jäsenmaksusta. Säätiöiden jäsenmaksu puolestaan perustuu viisiportaiseen luokitukseen.