Hallitus ei puutu yritysten veronkiertoon vaikka keinoja olisi

Sähköverkkoyhtiö Caruna on ollut viime päivät otsikoissa nostettuaan roimasti sähkön siirtohintaa. Toinen kiinnostava tieto yhtiöstä liittyy sen verosuunnitteluun.

Teksti: Jonas Biström Kuva: saragoldsmith

Sähköverkkoyhtiö Caruna maksoi 50 miljoonan euron voitoista vain 800 000 euroa veroa. Se tarkoittaa, että sen veroprosentti jäi vain 1,6 prosenttiin. Myös Yle kirjoitti aiheesta verkkosivuillaan.Pienen veroprosentin syynä on konsernin sisäinen velkaketju. Carunan Suomen yhtiö oli velkaa hollantilaiselle tytäryhtiölleen ja maksoi velastaan viiden prosentin korkoa. Konsernin sisäiset velkaketjut ovat yksi verosuunnittelun keino. Korkokuluja voidaan vähentää verotuksessa ja näin siirtää verotettavat tulot pienemmän verotuksen maihin. Hollanti on yksi Euroopan sisäisiä veroparatiiseja.***Hallituksella olisi paljonkin keinoja puuttua tällaiseen verokikkailuun ja estää verovarojen valuminen veroparatiiseihin. Tärkein keino olisi tehdä yrityksille lakisääteiseksi raportoida maakohtaisesti veroista, tuloista, keskeisistä taloustiedoista ja yrityksen konsernirakenteesta. Automaattinen, monenkeskinen tietojenvaihto ja julkiset rekisterit yritysten tosiasiallisista omistajista ovat myös tehokkaita toimia verokikkailun vähentämiseksi.Hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi valtion veropohjan tiivistäminen puuttumalla yritysten kansainväliseen verovälttelyyn. Edellinen hallitus asetti omistajaohjauksessa olevilla valtion enemmistöomisteisille yhtiöille velvoitteen maakohtaisesta raportoinnista. Yhtiöt kuitenkin hyödynsivät velvoitteeseen jätettyä porsaanreikää niin ahkerasti, että se vesittyi.***Nykyisen hallituksen tulisi ensinnäkin parantaa veronkierronvastaista hallitusohjelmaa.Suurin ongelma nykyisessä toimintaohjelmassa on, että yritykset voivat jättää tietoja raportoimatta vetoamalla olennaisuuteen. Yritykset voivat siis itse valita, mitkä tiedot ovat olennaisia ja jättää kaikki veroparatiiseja koskevat tiedot julkaisematta. Toimintaohjelman vaatimukset tulisi laajentaa koskemaan kaikkia Suomessa toimivia monikansallisia yhtiöitä, ei pelkastään valtio-omisteisia.Lisäksi hallitus voisi ajaa tiukempaa verosääntelyä EU:n prosesseissa sekä muissa kansainvälisessä prosesseissa. EU:lla olisi mahdollisuus olla kansainvälinen edelläkävijä verovälttelyn kitkemisessä, mutta tällä hetkellä säätely on liian löyhää.Lue lisää aiheesta:Suomalaiset kannattavat maakohtaista raportointiaVeronkierronvastainen ohjelma julkaistu