Hallituksen ilmastolakiesitys julki

Hallitus julkisti tänään maailman ympäristöpäivänä esityksensä Suomen ilmastolaiksi. Ympäristöministeri Ville Niinistön mukaan ilmastolaissa on ennen kaikkea kyse siitä, ettemme voi kansainvälisellä tasolla vaatia muilta mailta tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ellemme samalla toimi itse.

Teksti: Tuuli Hietaniemi

Ilmastolakiesityksen tärkein elementti on pitkän aikavälin sitova tavoite päästöjen vähentämisestä. Vuoteen 2050 ulottuva tavoite tuo Suomen ilmastopolitiikkaan vaalikaudet ylittävää ennustettavuutta. Esitetty vähintään 80 prosentin vähennystavoite ei kuitenkaan ole riittävä, vaan Suomen tulisi kiristää lähivuosina tavoitetta ilmastotieteen ja kansainvälisen taakanjaon edellyttämään 95 prosenttiin vuoden 1990 päästötasosta.***Kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta on positiivista, että esitetyssä muodossaan ilmastolaki lisää ilmastopolitiikan läpinäkyvyyttä ja kansalaisten mahdollisuuksia seurata lain toimeenpanoa. Myös eduskunnan rooli ilmastopoliittisena toimijana kohenee lain vaatimien vuosittaisten selontekojen ansiosta.Valitettavaa esityksen sisällössä on sitovien välitavoitteiden puute keskipitkällä aikavälillä. Jos laki astuu voimaan suunnitellusti kesällä 2015, on pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen aikaa 35 vuotta. Siinä ajassa ehtivät muuttua moneen kertaan niin hallitukset, ilmastotieteen vaatimukset kuin taloussuhdanteet. Yksi tavoite onkin riittämätön varmistamaan, että hallitukset todella ponnistelevat kohti 80 tai 95 prosentin päästövähennystavoitetta. Välitavoitteet ovat välttämätön työkalu tehokkaan ilmastopolitiikan tekoon.***Seuraavaksi lakiesitys siirtyy eduskuntakäsittelyyn. Ennen kesälomia kansanedustajat eivät ilmastolakiin tartu, vaan suuren salin keskustelut ja valiokuntakierros odottavat syksyn asialistalla. Ympäristöministeri Niinistö arveli tiedotustilaisuudessa, että lakiesityksestä herää eduskunnassa vilkas keskustelu, toisihan esitys nykyisellään kansanedustajille paremman mahdollisuuden seurata Suomen ilmastopolitiikkaa ja vaikuttaa sen suuriin linjoihin.Ilmastolain odotetaan astuvan voimaan pian seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, kesällä 2015. On rohkaisevaa, että Suomen ilmastopolitiikka ottaa aimo askelen eteenpäin samana vuonna kun Pariisissa valmistaudutaan lyömään lukkoon kansainvälinen, kaikkia maailman maita koskeva ilmastosopimus.Polttava Kysymys: Ilmastolaki tuo merkittäviä parannuksia Suomen ilmastopolitiikkaan Valtioneuvoston videotallenne tiedotustilaisuudestaHallituksen esitys ilmastolaiksi (pdf)Kepan uutinen: Hallituksen ilmastolakiesitys valmistuiKepan tiedote: Suomalaiset kannattavat ilmastolakia