Hallituksen asialistalla ilmasto- ja verolinjaukset

Hallituksen kokoontui ylimääräiseen kokoukseen viime maanantaina. Ilmasto- ja verolinjausten lisäksi keskusteltiin VGK-tukien tilanteesta ja tuotiin uutisia Team Finland -työryhmästä.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Kepan hallitus piti ylimääräisen kokouksen 13. toukokuuta. Kokouksen aluksi hallitus päätti uuden ohjelmajohtajan rekrytointiryhmän valitsemisesta. Ohjelmajohtaja Maija Seppo irtisanoutui tehtävästään 6. toukokuuta ja tehtävä täytetään ulkoisella rekrytoinnilla.Hallitus päätti, että rekrytointiryhmään tulee viisi jäsentä, ja se valtuutti puheenjohtajiston tekemään päätökset rekrytointiryhmän kokoonpanosta ja uuden ohjelmajohtajan valinnasta.Hallituksen käsiteltävänä oli tällä kertaa myös kaksi linjausta: ilmastopoliittinen linjaus ja veropoliittinen linjaus. Kehityspoliittinen asiantuntija Niklas Kaskeala esitteli ilmastopoliittisen linjauksen, joka päivittää vuonna 2010 tehtyä aiempaa linjausta.Uudistetun ilmastopoliittisen linjauksen keskeisenä periaatteena on ilmasto-oikeudenmukaisuus. Tulevaisuudessa Kepa pyrkii vaikuttamaan etenkin seuraaviin teemoihin: ilmastorahoituksen määrä ja laatu, Suomen ilmastovastuu, kansainvälisten ilmastotoimien oikeudenmukaisuus, kansainvälinen ilmastosopimus ja ilmastodemokratia.Hallitus hyväksyi linjauksen, jonka sisältöjä Niklas Kaskeala avaa lisää blogitekstissään.Veropoliittinen linjaus on uusi ja sen sisältöjä esitteli lyhyesti kehityspoliittinen asiantuntija Eva Nilsson. Veropoliittinen linjaus pitää sisällään vero-oikeudenmukaisuuden määritelmän sekä seuraavat teemat: globaali veroparatiisitalous, kansallinen veropolitiikka globaalissa etelässä, globaalit verot sekä kansalaisyhteiskunta ja vero-oikeudenmukaisuus.Keskustelussa pohdittiin muun muassa korruptiokysymyksiä. Veropoliittinen linjaus menee toiseen käsi ttelyyn hallituksen kesäkuun kokoukseen.***Hallitus päättii kokouksessaan myös yhteistyön jatkamisesta AEPF:n, Europe Asia People’s Forumin kanssa vuosina 2014˗2015. AEPF-verkoston toiminnan jatko edellyttää jatkorahoitusta ulkoministeriöltä.Vilkasta keskustelua herätti yllättävä käänne VGK-tukien hallinnon siirrossa Kepalle, josta kerrottiin jäsenblogissa 6. toukokuuta.Käänne johtui Valtion tarkastusviraston huomautuksesta, jonka mukaan VGK-tukien siirto Kepalle olisi perustuslain vastainen. Valtion tarkastusvirasto ja ulkoministeriön kehityspoliittinen osasto keskustelevat tarkastusviraston raportista ja tilanteesta kesäkuussa.Keskeisimmäksi nousi huoli siitä, että järjestöt saavat avustuksia kehitysviestintään ja globaalikasvatukseen sekä matkatukia jatkossakin. Tärkeää on myös, ettei tukiin tulisi katkoksia. Tällä hetkellä matkatukien haku on katkolla, sillä ulkoministeriö ehti lopettaa hakemusten vastaanoton 15. huhtikuuta.Viestintä- ja globaalikasvatustuen sekä hankevalmistelu- ja konferenssimatkatukien tilanteesta tiedotetaan tarkemmin kesäkuun aikana.Toiminnanjohtaja Timo Lappalainen toi hallituksen kokouksen lopuksi esiin myös hyviä uutisia. Team Finland -kehittämistyöryhmät järjestäytyvät parhaillaan ja Kepan tekemä esitys yhteiskunta- ja yritysvastuun alatyöryhmästä on mennyt läpi. Lisäksi Kepa saa tämän työryhmän puheenjohtajuuden. Ryhmään tulee edustus eri sektoreilta.Kirjoittaja on Kepan tiedottaja.