Globaalipolitiikan huippuvuosi 2015 käynnistetty!

Vuosi 2015 tulee olemaan kaikkien aikojen globaalien kehityskysymysten huippuvuosi. Nyt pitäisi saada aikaan vuosituhattavoitteet korvaavat maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet, sopia niiden toimeenpanon keinoista seuraavaksi 15 vuodeksi ja sinetöidä kansainvälinen ilmastosopimus. YK:n pääsihteeri avasi niin kutsutut Post 2015 neuvottelut New Yorkissa tehden selväksi, että seuraava vuosi on tärkein sitten YK:n synnyn, josta siitäkin tulee tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta.

Teksti: Aino Pennanen

Post 2015 -agendaneuvottelut alkoivat tähänastisen kertauksella sekä hahmottamalla tiekarttaa tulevaan vuoteen. Valmista pitäisi tulla valtiopäämiesten syyskuun lopun Post 2015 huippukokoukseen mennessä. Vielä ei tehty päätöksiä, vaan asiantunjat pohjustivat New Yorkissa kolmen päivän ajan YK:n jäsenmaiden ratkottavaksi tulevia avainkysymyksiä niin Post 2015 visiosta, tavoitteista kuin toimeenpanon ja seurannan keinoistakin. Myös YK:n jäsenmaat pääsivät ääneen.  Suomi käytti puheenvuoron alatavoitteiden teknisestä tarkastelusta.Muuten Suomi vaikutti EU:n kautta, joka korosti Avoimen työryhmän esitystä kestävän kehityksen tavoitteiksi, indikaattorityössä sekä seurannassa tieteen ja kansainvälisen oikeuden merkitystä sekä kansalaisten roolia. Toimeenpanosta puhuessaan EU teilasi kehitysmaiden ja järjestöjen peräänkuuluttaman yhteisen mutta eriytetyn vastuun -periaatteen ja laittoi paljon painoa uusille kumppanuuksille valitettavasti määrittelemättä niiden tai vastavuoroisen vastuullisuuden varmistamisen kriteeristöä tarkemmin. Yhtä mieltä EU:n kanssa voi olla siitä, että heinäkuussa Addis Abebassa huipentuvat rahoitusneuvottelut tulevat pitkälle sanelemaan niin kestävän kehityksen tavoitteiden kuin ilmastoneuvotteluidenkin onnistumisen.EU:a voi kiittää politiikkatoimien nostamisen toimeenpanon onnistumisen ehdoksi, samoin kuin vaatimusta kääntää katse pääomapakoon ja ympäristölle haitallisiin tukiin sekä vaihtoehtoisiin BKT-mittareihin. Rahoituspuolella EU-painotti edelleen 0.7-sitoumusta, tosin karujen budjettinäkymien valossa. Post 2015 julistukseen ja tavoitteisiin viitatessaan EU:n vaatimukset kunnianhimon tasosta sekä heikoimpien ja planeetan kantokyvyn rajojen huomioinnista olisivat voineet olla suoraan järjestöjen kannoista.Kansainvälisen Beyond 2015 kampanjan pääviestinä järjestökuulemisessa olikin nimenomaan eriarvoisuuden vähentäminen ja maapallon kantokyvyn rajojen kunnioittaminen. Nyt kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien kuulemiselle oli varattu erillinen iltapäivä. Tällöin kävi selväksi, että järjestöt halusivat varmistaa kansalaisyhteiskunnan sekä ihmisten aidon ja merkityksellisen osallistumisen myös jatkossa, niin uutta agendaa neuvoteltaessa kuin sen toimeenpanossakin.Lämmittelykierros on nyt käyty. Seuraava erä on vuorossa 17.-20. helmikuuta. Tällöin taitetaan peistä siitä, mistä elementeistä Post 2015 -julistus koostuu. Kyse on siis kehitysohjelman visiosta ja ohjaavista periaatteista, joille tavoitteisto luodaan.  Jäsenmaat tuntuivat kuluvalla viikolla korostavan oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa vision lähtökohtana. Vääntö tullaan käymään keinoista, joilla näitä kohti kuljetaan sekä miten maiden erilaiset lähtökohdat, vastuut ja resurssit tullaan huomioimaan jaettaessa vastuuta universaalin agendan toteutuksesta.Post 2015 -neuvotteluita käydään pala palalta läpi kevään ja kesän. Ennen varsinaisia tekstineuvotteluita vuorossa ovat vielä temaattiset väännöt tavoitteista, alatavoitteista ja indikaattoreista, toimeenpanon keinoista sekä seurannasta. Kepa seuraa neuvotteluita ja Suomen valmistautumista niihin tiiviisti. Kannattaa siis olla kuulolla ja avata YK:n web-tv helmikuun lopulla.