Henkilö selaa korttipakkaa käsissään.
Korttien visuaalisen ilmeen ovat suunnitelleet Inka Asikanius ja Savannah Vize.

Fingon uudet Epävarmojen aikojen kanssamatkustajat ja sabotöörit erinomainen työväline tulevaisuususkon ja maailmankansalaisen taitojen vahvistamiseen

Epävarmojen aikojen kanssamatkustajat ja sabotöörit -korttipakka on Fingon uusi oppimisen väline, jota voi käyttää niin kasvatustyössä, järjestötoiminnassa kuin ystävienkin kesken. Kortit vahvistavat kykyä suunnata epävarmuuksien aallokoissa ja auttavat tunnistamaan keinoja, joita kuka tahansa voi ottaa käyttöön, kun epävarmuus iskee.

Teksti: Anna Kivimäki-Pelluz

Maailmamme on täynnä monimutkaisia ilmiöitä ja suuria kysymyksiä. Kun emme tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, voimme tuntea epävarmuutta ja ahdistusta. Tutkimusten mukaan etenkin nuorten huoli maailman tulevaisuudesta ja omien vaikuttamiskeinojen riittämättömyydestä on viime vuosina lisääntynyt. Siinä, missä nuoren ajatukset omaa tulevaisuuttaan kohtaan ovat melko luottavaisia, maailman tulevaisuus nähdään uhkakuvien kautta, mikä voi lamaannuttaa ja estää toimimasta.

Emme voi tietää tarkalleen, miltä maailma näyttää kahden tai vaikkapa kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Tulevaisuuteen suuntaaminen on kuitenkin helpompaa, kun uskaltaudumme ottamaan epävarmuuden kanssamatkustajaksemme. Tulevaisuususko vahvistuu, kun käsittelemme tulevaisuuteen liittyviä ajatuksiamme, ja tunnistamme itsestämme ja yhteistöistämme niitä ominaisuuksia, jotka auttavat toimimaan epävarmuuksien keskellä. Tärkeää on myös havaita, että tulevaisuus ei tule itsestään, vaan vaikutamme siihen jokapäiväisin teoin.

Epävarmojen aikojen kanssamatkustajat ja sabotöörit on oiva työväline globaalikasvatukseen, erityisesti tulevaisuusajattelun, toimijuuden ja maailmankansalaisen taitojen vahvistamiseen. Kaksiosaista korttipakkaa ja digitaalista työkirjaa voivat käyttää niin opettajat, järjestötoimijat kuin muutkin kasvatuksen ja yhteiskunnallisen muutoksen parissa työskentelevät. Ne soveltuvat monenlaisiin oppimis- ja ryhmätyötilanteisiin ja eri-ikäisten oppijoiden kanssa käytettäväksi. Kanssamatkustajat-korttien avulla voidaan tarkastella tulevaisuuteen liittyviä tärkeitä ominaisuuksia, taitoja ja toiminnan keinoja. Korttipakan sabotööri-kortit puolestaan auttavat tunnistaa toiminnan esteitä ja keinoja niiden ylittämiseen. Korttien kantavana ajatuksena on, että ne eivät lisää käyttäjissään toivottomuutta, vaan tuovat uusia näkökulmia ja merkityksellisyyttä kohti parempaa tulevaisuutta.

Fingo on tuottanut korttipakan Uncertain Times -korteista inspiroituneena. Korttien visuaalisen ilmeen ovat suunnitelleet Inka Asikanius ja Savannah Vize ja tekstit Hanna Niittymäki. Kaikki kortit ja työkirja ovat ladattavissa maksutta pdf-muodossa Fingon verkkosivuilta. Korttipakka sisältää ohjeet, joiden avulla ryhmät pääsevät itsenäisesti alkuun. Työkirjaa voi täyttää omaan tahtiin tai hyödyntää vaikkapa työpajassa, oppitunnilla tai tapahtumassa.

Kortteja voi myös ostaa fyysisenä korttipakkana Fingon näyttelypisteeltä Educa-tapahtumasta.

Globaalikasvatus, Tulevaisuus

Lisätiedot aiheesta

  • Asiantuntija, globaalikasvatus Anna Kivimäki-Pelluz

    Vastaan globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta, yhteistyön fasilitoinnista ja tuen globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Työssäni haluan edistää oppimisen iloa, yhteistyötä ja systeemistä ymmärrystä maailman ilmiöitä kohtaan. Uskon vankasti globaalikasvatuksen muutosvoimaan ja siihen, että sen avulla voimme innostaa ihmisiä rakentamaan globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Olen ylpeä, että saan tukea järjestöjä tässä työssä!