Ihmiset suunnittelevat yhdessä
Kuva: Rawpixel iStockphoto

Fingon trendityöpohjalla hahmotat maailman muutoksia

Suunnitteletteko järjestössänne juuri nyt jotakin uutta? Tuntuuko siltä, että maailma ympärillä muuttuu liian kovaa vauhtia ja muutoksista on vaikea napata kiinni? Testaa Fingon trendityöpohjaa!

Teksti: Terhi Ylikoski Kuva: Rawpixel iStockphoto

Monet kehitysjärjestöt ovat heränneet siihen, että toimintaympäristömme on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi ja ennalta-arvaamattomammaksi.

Puhutaan ns. VUCA-maailmasta, joka on epävakaa (volatility), epävarma (uncertainty), monimutkainen (complexity) ja monitulkintainen (ambiguity).

Kun tähän yhdistetään kehitysjärjestöjen toimintaa ajavat viheliäiset ongelmat, ei aina ole helppoa ymmärtää, mikä olisi kussakin tilanteessa se viisain tapa edetä.

TULEVAISUUSKESTÄVÄT järjestöt ovat sitkeitä, pysyvät ajassa kiinni ja osaavat muokata toimintaansa vastaamaan muuttuvan maailman ja jäsenistön tarpeisiin.

Helpon startin tulevaisuuskestävään toimintaan saat testaamalla Fingon tuoretta trendityöpohjaa. Sen avulla voitte järjestössänne pohtia eri trendien vaikutusta järjestönne työhön ja ohjelmaan ja luoda yhteistä ymmärrystä maailman muutoksista.

Työpohja on tehty tukemaan Fingon jäsenjärjestöjä ohjelmatukihakemusten valmistelussa. Sitä voi kuitenkin hyvin hyödyntää myös esimerkiksi strategiaprosessissa. Fingolla pohja oli käytössä strategiatyössä syksyllä 2019.

Fingon trendityöpohja toimii parina Fingon trendikorteille, joihin on koottu viime vuonna toteuttamamme trendianalyysin tulokset tiiviiseen, helposti hyödynnettävään muotoon. Työpohja toimi hyvin myös esimerkiksi Sitran megatrendikorttien kanssa.

Tätä työpohjaa voi hyödyntää myös sen pohtimisessa, minkälaisia vaikutuksia koronakriisillä on järjestön työhön. Tällöin yksittäisen trendin sijaan työn keskiöön otetaan jokin koronakriisiin liittyvä näkökulma. Näitä voi etsiä esimerkiksi International Civil Society Centerin COVID-19 Resources for Civil Society -sivulta.

Näin käytät Fingon trendityöpohjaa

Varaatkaa keskustelulle reilusti aikaa, mielellään vähintään pari tuntia. Lisäksi on tärkeää koota järjestöstäsi yhteen ne ihmiset, joiden työ linkittyy jollain lailla käsiteltävään teemaan.

On hyvä, jos joukko on mahdollisimman monimuotoinen, jotta saatte monipuolisen keskustelun aikaiseksi. Työpohjasta on myös englanninkielinen versio, jotta voitte tehdä analyysiä yhdessä kumppanien kanssa.

Tulosta työpohja vähintään A3-koossa, mieluummin A2- tai A1-koossa.

1)  Teema tai näkökulma 

Kirjoita tähän se teema tai näkökulma, jota erityisesti tarkastelette. Se voi olla laajasti koko ohjelma, mutta se voi olla myös sen joku osa-alue liittyen esimerkiksi työn modaliteetteihin (esim. kehitysyhteistyö, globaalikasvatus, vaikuttamistyö) tai ohjelman painopistealueisiin tai läpileikkaaviin teemoihin.

2) Tarkasteltava trendi

Kirjoita tähän se trendi, mitä tarkastelette. Käytä apuna esimerkiksi Fingon trendikortteja.

3) Positiiviset kehityskulut 

Pohtikaa yhdessä, mitä positiivisia muutoksia nämä trendit voivat saada aikaan järjestönne toimintaympäristössä? Olkaa luovia ja pyrkikää konkretiaan.

4) Negatiiviset kehityskulut:

Pohtikaa yhdessä, mitä negatiivisia muutoksia nämä trendit voivat saada aikaan järjestönne toimintaympäristössä? Olkaa edelleen luovia ja pyrkikää konkretiaan.

5) Vaikutukset järjestöömme:

Valitkaa äsken tunnistamistanne kehityskuluista kiinnostavimmat ja relevanteimmat, ja pohtikaa, minkälaisia konkreettisia vaikutuksia niillä voisi olla järjestöönne.

6) Vaikutukset järjestömme ohjelmaan ( tai strategiaan/toimintaan):

Minkälaisia muutospaineita identifioimanne kehityskulut ja vaikutukset aiheuttavat järjestönne ohjelmalle? Sinisen meren strategian nelikentän hengessä voitte pohtia, mitä haluatte säilyttää tai vahvistaa, mistä järjestössänne pitäisi luopua, mitä uutta teidän tulisi aloittaa?

7) Kysy lisää tai lähetä palautetta!

Mikä toimi, mikä vaatii vielä viilaamista? Tämä on Fingon trendityöpohjan ensimmäinen versio. Tavoitteena on, että tämä työkalu on järjestöille mahdollisimman relevantti ja herättää ajatuksia suunnittelun pohjaksi. Siksi otamme työpohjasta kiitollisuudella vastaan kaikki kommentit ja kokemukset.

 Fingon trendityöpohja