Euroopan unioni - vaikuttamisen paikka

Eväitä ja varmuutta EU-vaikuttamiseen

Lobbaavia pukumiehiä, yli 700 meppiä ja kiemuraisia direktiivejä. EU:n päätöksenteko näyttää monimutkaiselta ja tapahtuu kaukana Brysselissä. Miten siihen muka voisi vaikuttaa?

Teksti: Sonja Hyötylä

Vuosi 2019 on Suomessa oikea EU-asioiden supervuosi. Keväällä järjestetään EU-parlamenttivaalit ja heinäkuussa alkaa Suomen puheenjohtajuuskausi Euroopan unionin neuvostossa.

Juuri nyt on siis myös EU-vaikuttamisen aika. Vaikka vaikuttamistyö Suomessa olisi tuttua, tuntuu vaikuttaminen Brysselissä usein kaukaiselta ja monimutkaiselta. Erilaiset säädöstyypit, toimivallat ja päätöksentekomenettelyt voivat ajaa kokeneenkin asiantuntijan umpikujaan.

Pohdimme viime syksynä Fingolla, mitkä ovat lähtökohdat onnistuneeseen EU-vaikuttamiseen. Ensinnäkin koneiston, sen toimielinten ja tunnetuimpien lyhenteiden tulee olla hallussa. Toiseksi tarvitaan uskoa siihen, että EU-vaikuttamisella on mahdollista saada tuloksia aikaiseksi. Siksi halusimme antaa konkreettisia käytännön vinkkejä vaikuttamistyöhön.

Tuloksena syntyi Euroopan unioni – vaikuttamisen paikka -opas. Oppaan tavoitteena on valottaa EU:n päätöksenteko- ja lobbauskoneistoa sekä rohkaista järjestöjä vaikuttamaan rohkeasti päätöksentekijöihin myös Brysselissä. 

*** 

Mutta miksi EU:n päätöksentekoon sitten kannattaa vaikuttaa?

EU:ssa tehtävät päätökset ohjaavat suoraan jäsenmaiden politiikkaa. Toimiipa järjestösi sitten kehitysyhteistyön, ilmastokysymysten tai kauppapolitiikan parissa, päätetään näistä kysymyksistä yhä enemmän EU-tasolla.

EU:lla on myös jäsenmaitaan suurempi mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan tilaan, ihmisoikeuksiin ja sananvapauteen niin Euroopassa kuin maailmallakin.

Brysselin lobbauskoneisto käy kuumana, osallistuivat järjestöt siihen tai eivät. Oppaassa kirjoittaja ja toimittaja Jaana Kivi painottaa, että jokaisen päätöksen takana on kasa vaikuttajia, joiden lobbauksesta hyötyy joko yksityinen pääoma tai yleinen hyvä ja kansalaiset.

Tämän takia järjestöjen tekemä vaikuttamistyö on elintärkeää. Jos vaikuttaminen yksin tuntuu haastavalta, yhdessä verkostojen ja kumppaneiden kanssa se on helpompaa.

Lisäsimme oppaaseemme myös rohkaisevia esimerkkejä onnistuneesta vaikuttamistyöstä tullitietojen avoimuuden lisäämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi EU:ssa. Toivottavasti onnistumiset innostavat sinutkin mukaan!

Euroopan unioni – vaikuttamisen paikka -opas on tuotettu ulkoministeriön Eurooppatiedotustuella.