Eurooppa-foorumi järjestettiin 25.-27.8.2021 hybriditapahtumana, jossa suuri yleisö osallistui keskusteluihin verkon välityksellä.

EU etenee yritysvastuun sääntelyssä – vaikutusta myös globaalisti

Asiantuntijat keskustelivat Eurooppa-foorumissa EU:n yritysvastuulainsääntelystä. Kunnianhimoisella lailla, joka koskee yritysten koko arvoketjua, olisi iso merkitys, kirjoittaa Fingon kestävän talouden asiantuntija Outi Hakkarainen.

Teksti: Outi Hakkarainen

Laaja kattaus asiantuntijoita keskusteli 26.8. Turun Eurooppa-foorumissa EU:n yritysvastuulainsääntelystä. Tilaisuuden järjestivät europarlamentaarikko Heidi Hautala ja Fingo. Hautalan kanssa keskustelemassa olivat SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér, Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Susan Villa ja ulkoministeriön kaupallinen neuvos Kent Wilska. Moderaattorina Fingon kestävän talouden asiantuntija Elina Mikola.

Keskustelijat odottavat innolla ja jännityksellä EU:n komission esitystä yritysvastuulaista. H-hetki on näillä näkymin 27. lokakuuta.

EU:n yritysvastuulainsääntelyn taustalla on vuosikymmenen mittainen tarina. YK julkaisi vuonna 2011 yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. Sen jälkeen kasvava joukko järjestöjä, parlamentaarikkoja, investoijia ja yrityksiä on luonut painetta, jotta EU laatisi sitovan yritysvastuulain.

Tämän vuoden maaliskuussa Euroopan parlamentti hyväksyi suurella äänienemmistöllä yritysvastuulakia koskevan päätöslauselman. Parlamentin päätöslauselman mukaan yritysvastuulain tulee koskea kaikkia toimialoja ja sitä voidaan soveltaa kaikenkokoisiin yrityksiin. Lisäksi yritysvastuu kattaa niin ihmisoikeuksien noudattamisen, ympäristön suojelun kuin hyvät hallintotavat.

EU:n yritysvastuulaki voi vaikuttaa positiivisesti myös kehittyviin maihin.

Lain ydin on kuitenkin se, että yrityksiltä vaaditaan ihmisoikeuksia kunnioittavaa huolellisuusvelvoitetta. Kunnianhimoisella lailla, joka koskee yritysten koko arvoketjua, olisi iso merkitys. Tärkeintä on ehkäistä ihmisoikeusloukkauksia, mutta laki antaa kaiken kaikkiaan vahvan signaalin ihmisoikeus- ja ympäristövastuun puolesta sekä mahdollistaa ihmisoikeusloukkauksien uhrien kanteet.

Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tilaa selvittäneen SIHTI-hankkeen tulosten mukaan yritykset ovat Suomessa jo melko hyvin sitoutuneet ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mutta ihmisoikeusvastuun juurruttamisessa yritysten käytäntöihin on vielä tehtävää.

Ympäristöasiat ovat olleet ihmisoikeuksia vahvemmin yritysten vastuuasioissa esillä, mutta yritykset huomioivat entistä enemmän myös sosiaalisia kysymyksiä. Lainsäädäntö on vahva keino tarttua haasteisiin ja kirittää yrityksiä parempaan.

EU:n yritysvastuulaki voi vaikuttaa positiivisesti myös kehittyviin maihin. Sillä voidaan esimerkiksi edistää tekstiilityöntekijöiden oikeuksia, ehkäistä lapsityövoimaa kaakaonviljelyssä ja suojella ympäristöä lihantuotannossa.

Huolellisuusvelvoite ei kuitenkaan yksin riitä, myös kehitysyhteistyöllä on roolinsa. Sen turvin voidaan esimerkiksi tukea tuottajamaita uudistamaan lainsäädäntöään yritysvastuulain mukaiseksi.

***

Keskustelun voi katsoa Eurooppa-foorumin tapahtuma-alustalta. Yritysvastuukeskustelu alkaa kohdasta 06:13 ja päättyy 07:00.