Etvolaisten kokemuksista hyötyä kansalaisjärjestöille

Etelän vapaaehtoisohjelmaan osallistuneet jatkavat vapaaehtoistyössä myös palattuaan Suomeen. Lisäksi moni heistä työllistyy kansalaisjärjestöjen palvelukseen.

Teksti: Topi Kanniainen

Kepan kyselytutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia entisistä etvolaisista on jatkanut vapaaehtoisena kansalaisjärjestössä. Heistä noin 82 prosenttia toimii kehitys- ja globaalikasvatusta tekevissä järjestöissä.
Etvolaiset ovat sijoittuneet moniin erilaisiin vapaaehtoistehtäviin. Kansalaisjärjestötyössä mukana olevista hiukan yli 57 prosenttia toimii järjestöjen hallituksen jäseninä. Lisäksi yli 71 prosenttia hyödyntää kokemuksiaan erilaisissa työryhmissä.
”Etvon kautta maailmalle lähtevät ovat ruohonjuuritason vapaaehtoistöissä vähintään puoli vuotta. Palatessaan he tuovat arvokasta kokemusta, joka hyödyttää myös suomalaisia kansalaisjärjestöjä”, Etvo-koordinaattori Anni Vihriälä sanoo.
Etvolaiset sijoittuvat hyvin myös työelämään. Kyselyn mukaan jopa kolme neljästä etvolaisesta koki, että Etelän vapaaehtoisjakso auttoi työelämään sijoittumisessa.
Johanna Harjunpään Kepalle tekemään kyselyyn vastasi noin 48 prosenttia kaikista vuosien 2006—2010 aikana Etvon kautta maailmalle lähteneistä 81 vapaaehtoisesta.
Lisätietoa

Etelän vapaaehtoisohjelman Etvon verkkosivut