Erilaiset äänet kuuluviin digitarinan avulla

Kuvaa, ääntä ja tekstiä yhdistävä digitarina on monikäyttöinen työkalu asioiden käsittelyyn tai omasta työstä kertomiseen.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Ilmassa on jännitystä, kun ensimmäinen digitaalinen tarinankerronta -työpajan lopputuotos heijastuu seinälle. Kahden päivän ajan osallistujat ovat Pirita Jupin opastuksella intensiivisesti työstäneet omia digitarinoitaan Kepan järjestämässä työpajassa, joka ideoitiin yhdessä Solidaarisuuden kanssa osana meneillään olevaa oppimispilottia.Yleensä digitarina kerrotaan minä-muodossa ja siinä on henkilökohtainen, kokemuksellinen lähtökohta. Digitarinaa voi kuitenkin hyödyntää myös neutraalimpaan kertomiseen yhdistyksen työstä.”Merkittävää yhdistysten näkökulmasta on se, että digitarinaan on mahdollista käyttää matalan kynnyksen tekniikkaa. Ei tarvita ammattilaitteita tai -osaamista, vaan ilmaisohjelmilla ja edullisilla materiaaleilla on mahdollista työstää digitarinoita”, kannustaa Juppi.Digitarinoilla on monta eri käyttötarkoitusta. Sitä voidaan käyttää menetelmänä asioiden käsittelyyn tai työstämiseen työpajoissa. Toisaalta digitarina mahdollistaa työstä kertomisen aidoin äänin, jolloin se on loistava työväline esimerkiksi globaalikasvatukseen.”Digitaalisella tarinankerronnalla voidaan työstää kipeitäkin asioita, kuten esimerkiksi kokemuksia kotiväkivallasta, ja kertoa niistä laajemmalle yleisölle. Sovelluksia on erilaisia ja yksi tapa on tuottaa puhtaammin koulutusmateriaalia erilaisiin tarpeisiin”, Juppi kertoo.Kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille digitaalinen tarinankerronta on hyvä väline saada niiden ihmisten ääntä kuuluviin, jotka eivät muuten pääse valtamediassa esiin. Osaltaan menetelmä tarjoaa oppimisen paikkoja ja mahdollisesti uusia näkökulmia hyödynsaajien elämään  myös pohjoisen kumppaneille.Digitaalisen tarinankerronnan metodein hyödynsaajat voivat kertoa oman tarinansa omin sanoin ja kuvin.”Emme usein riittävästi kuule tavallisten ihmisten ääniä ja tarinoita. Järjestöt voivatkin hyödyntää digitarinaa ja tarjota etelän kumppaneilleen mahdollisuuden dokumentoida omaa elämäänsä”, Juppi toteaa.Inspiraatiota voi hakea katsomalla työpajaan osallistuneiden Solidaarisuuden Milla Mäkisen ja Burma Linkin Leena Sairasen hienot digitarinat.