Ensi vuonna veronpalautuksia globaaliin etelään?

Viime viikolla Suomessa vietettiin veronpalautuspäivää, ja maailmalla tutkailtiin Transparency Internationalin vuosittaisen korruptioindeksin tuloksia. Kohta veronpalautuksia ja parempia sijoituksia korruptioindeksillä saattavat todistaa myös monet kansalaiset globaalissa etelässä.

Teksti: Eva Nilsson

Euroopan unionissa hyväksyttiin nimittäin viime vuonna direktiivi, jonka mukaan kaivannaisalalla toimivat ja aarniometsissä puuhakkeita tekevät suuryritykset joutuvat julkistamaan julkisille hallinnoille tekemänsä maksut kaikissa toimintamaissaan.Nyt direktiiviä toimeenpannaan Suomen lainsäädäntöön. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on lokakuussa julkistanut ehdotuksensa direktiivin toimeenpanosta. Ehdotus on lähetetty ulkopuolisten tahojen lausunnoille tammikuuhun saakka. Kepa lähetti oman lausuntonsa ministeriöön viime viikolla.Vastaava lainsäädäntö hyväksyttiin pari viikkoa sitten Britanniassa. Siellä EU-direktiivi pannaan ensimmäisenä toimeen.Käytännössä lainsäädännön toteutus EU-maissa on historiallinen askel kohti monikansallisten yritysten ja hallitusten avoimuutta ja vastuullisuutta. Raportointijärjestelmän hyväksyminen tukee Suomen hallitusohjelmassa asetettua tavoitetta edistää ylikansallisten yritysten maakohtaisten tilinpäätöstietojen julkistamista.Yhdysvalloissa tilanne laahaa perässä. Siellä öljy-yhtiöiden etujärjestö API on haastanut maan hallituksen oikeuteen raportointivelvoitteesta, josta säädettiin niin sanotussa Dodd-Frank lainsäädäntöpaketissa. Tällä hetkellä näyttää, että laki etenee aikaisintaan ensi syksynä. Öljy-yhtiöiden intresseissä on ollut tehdä laista mahdollisimman lepsu niin, ettei yksittäisistä rahaeristä saisi tietoa.Julkiselle hallinnolle tehtyjen maksujen julkaisulla kitketään korruptioita ja edistetään demokratiaa. Öljyn, kaasun, mineraalien ja puutuotteiden vienti on tärkeä tulonlähde matalan tulotason maille, mutta luotettavien tietojen saaminen kaivosteollisuuden toiminnasta tekee rahavirtojen valvomisen mahdottomaksi.Avoimuus antaa kansalaisille mahdollisuuden pitää hallituksiaan ja yrityksiä tilivelvollisina siitä, että luonnonvarat tuottavat rahallista hyötyä koko väestölle. Avoimuus on myös eduksi sijoittajille ja yrityksille: se edistää vakaata investointi- ja liiketoimintaympäristöä, helpottaa sijoittajien riskiarviointia ja parantaa rehellisten yritysten markkina-asemaa.