Ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys

Kepan ilmastopoliittinen linjaus on päivitetty. Kehitysjärjestönä Kepan ilmastotyön painopiste on kehitysmaissa ja ilmastonmuutoksen suhteen haavoittuvimpien puolustamisessa.

Teksti: Niklas Kaskeala

Kepan hallitus hyväksyi kokouksessaan 13. toukokuuta Kepan uudistetun ilmastopoliittisen linjauksen. Ilmastonmuutos on yksi Kepan vaikuttamistyön pääteemoista kehitysyhteistyön määrän ja laadun sekä globaalin talouspolitiikan lisäksi.Linjaus määrittelee Kepan kannalta keskeiset ilmastopolitiikkaan ja ilmasto-oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset. Se ohjaa Kepan ilmastopoliittista vaikuttamistyötä, määrittelee sen prioriteetit ja antaa suosituksia Suomen ilmastopolitiikan suunnasta.Edellinen linjaus oli vuodelta 2010. Kolmessa vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon ilmastopolitiikassa, ilmastotieteessä sekä ilmastovaikuttamisessa, ja nyt oli aika saattaa linjaus ajan tasalle.Päivitysprosessi käynnistyi jo maaliskuussa ja viime kuukausina on kuultu Kepan eri tiimejä, etelän toimistoja, jäsenjärjestöjä sekä etelän kumppaneita. Päivitysprosessin aikana pohdittiin erityisesti, mitkä ovat Kepalle keskeisimmät ilmastopolitiikan painopisteet, ja mikä on Kepan lisäarvo kehitysjärjestönä ilmastopoliittisessa vaikuttamistyössä.Uudistetun linjauksen keskeisenä periaatteena on ilmasto-oikeudenmukaisuus. Ilmasto-oikeudenmukaisuus lähtee siitä, että ilmastonmuutos ei ole pelkkä ympäristökysymys, vaan ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys.Suurin syy ilmastonmuutokseen ovat nimittäin rikkaiden teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöt, mutta sen seurauksista kärsivät eniten kehitysmaiden köyhät.Linjauksessa vaaditaankin, että kansainvälisen yhteisön on jaettava vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta oikeudenmukaisesti ja demokraattisesti huomioiden kehittyneiden ja kehitysmaiden erilaiset historialliset vastuut.Kepa keskittyy vaikuttamistyössään erityisesti ilmastorahoitukseen, Suomen ilmastovastuuseen, kehitysmaissa toteutettavien ilmastotoimien oikeudenmukaisuuteen sekä kansainvälisiin ilmastosopimuksiin ja ilmastodemokratiaan.Kirjoittaja on Kepan kehityspoliittinen asiantuntija.