”Energiasektorin huijaus syö Tansanian hallituksen uskottavuutta”

Järjestöverkosto Policy Forum julkaisi tänään järjestöjen yhteisen kannanoton sähköyhtiö IPTL:n ympärille kiertyvän korruptiojupakan selvittelyyn vaatien, että Tansanian parlamentin päätöslauselmassa esitetyt suositukset toimeenpannaan, kaikki Tansanian Pankin sulkutililtä anastetut varat palautetaan ja kaikkien anastamiseen osallistuneiden nimet julkistetaan.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Monisyisessä ja juurensa 1990-luvulle ulottavassa IPTL-jupakassa on nyt kyse Tansanian Pankin sulkutililtä yksityisille tileille siirretyistä, vähintään 120 miljoonasta dollarista, joiden kohtalon selvittäminen aloitettiin keväällä parlamentin julkisten varojen komitean pyynnöstä.Lokakuussa budjettituen antajamaat ilmoittivat jäädyttävänsä tuen maksatuksen siihen saakka, kunnes asia on tutkittu.Marraskuun viimeisellä viikolla Tansanian parlamentti väitteli valtiontalouden tarkastusviraston erityistilintarkastuksen sekä Tansanian korruptionvastaisen toimiston tekemän tutkinnan tuloksista.Nelipäiväisiksi venyneiden, kiivaiden keskusteluiden tuloksena parlamentti julkaisi päätöslauselmansa ja nosti esiin neljä pääsyyllistä: maaministeri Anna Tibaijuka, oikeuskansleri Fredrick Werema, energiaministeri Sospeter Muhongo ja energiaministeriön virkamies Eliakim Maswi, joita parlamentti esitti rangaistaviksi.Järjestöjen kannanotto nostaa esiin parlamentin suosituksista etenkin yksityisen pankkien roolin: vaatimuksena on, että jupakan rahansiirroissa olleiden yksityisten pankkien, muun muassa Stanbic Bankin ja Mkombozi Bankin osallisuus tutkitaan ja selvitetään, miksi ne eivät estäneet rahanpesua.Lisäksi vaaditaan muun muassa, että valtion tulisi uudelleenarvioida kaikki sähköntuotantosopimuksensa ja uudistaa lakia, joka säätelee korruptionvastaisen toimiston (Prevention and Combating of Corruption Bureau) toimintaa.Järjestöjen kannanotto myös vaatii, että myös IPTL-skandaaliin sotkeentuneiden valiokuntien puheenjohtajia ja jäseniä rangaistaan.Nyt Tansaniassa odotetaan edelleen presidentti Jakaya Kikweten päätöstä korruptiojupakan seurauksista.CSO STATEMENT: Power sector fraud tests the Tanzanian government’s integrity and accountabilityTausta: Auttaako Tansanian budjettitukijupakka kitkemään korruptiota?Citizen-lehden artikkeli: All eyes on Ikulu as nation awaits JK’s action