Brasilia, Etelä-Afrikka ja Intia aloittivat yhteisen kehitysohjelman

Kolmen nousevan talouden Ibsa-ryhmä aloittaa köyhempien tukemisen täysin vailla ehtoja.

Teksti: Esa Salminen

Brasilia, Etelä-Afrikka ja Intia ovat aloittaneet ensimmäiset yhteiset kehityshankkeensa Fund for Poverty and Hunger Alleviation -rahaston alla, kirjoittaa Guardian. Rahastosta tuetaan kaikista köyhimpien maiden kehityshankkeita, ja sen toiminta perustuu täysin lahjamuotoiseen apuun, jota ei sidota esimerkiksi ostoihin lahjoittajamaista. Hankkeet ovat paikallisten ihmisten omistamia ja johtamia.
Guardianin mukaan Ibsa-rahaston tarkoituksena on erottua mahdollisimman selvästi perinteisistä auttajien ja autettavien suhteista. Avunantajat ovat vaurastuvia talouksia, mutta edelleen kehitysmaita itsekin. Ibsan rahoittamissa projekteissa pyritäänkin käyttämään hyväkseen Brasilian, Etelä-Afrikan ja Intian oppimia läksyjä.
***
Täysin pyyteetöntä apu ei liene koskaan, ja Guardianin haastattelema Etelä-Afrikan ulkopoliittisen instituutin tutkija Petrus de Kock muistuttaakin, että nousevilla talouksilla on diplomaattisia ja kaupallisia intressejä köyhimpiä maita kohtaan. Brasiliaa ajaa kaivosteollisuus ja se tarvitsee resursseja, Intia kaipaa kasvavia markkinoita ja Etelä-Afrikalle on tärkeää säilyttää vaikutusvaltansa Afrikan mantereella.
Ensimmäisten Ibsa-rahaston rahoittamien hankkeiden joukossa ovat maatalouden kehittäminen Guinea-Bissaussa ja väkivaltaisuuksien ehkäiseminen Haitissa jätehuoltohankkeiden avulla. Rahasto on kehitysohjelmaksi verrattain pieni avaus, jokainen jäsenmaa antaa siihen miljoona dollaria vuosittain. Rahastoa hallinnoi YK:n kehitysohjelma UNDP.
Vertailuna mittakaavasta de Kock kertoo, että esimerkiksi Intia käytti avun kaltaiseen toimintaan vuonna 2008 noin 547 miljoonaa dollaria ja antoi eteläisen Afrikan maille apuluontoisia lainoja melkein kolmen miljoonan dollarin edestä.
***
Ibsa perustettiin vuonna 2003 kehittämään yhteistyötä Brasilian, Etelä-Afrikan ja Intian välillä. Kauppa näiden maiden välillä kasvoi vuoden 2004 vajaasta neljästä miljardista dollarista 15 miljardiin vuoteen 2010 mennessä.