Avoin kirje hallitusneuvottelijoille

LÄHETTÄJÄ: Kehys, Kepa, Kirkon ulkomaanapu, Lähetysseura, Pelastakaa lapset, Plan, Suomen Caritas, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi, Suomen Unicef, Suomen UN Women, Vammaiskumppanuus, Väestöliitto, World Vision Finland ja WWF Suomi.

Teksti: Järjestöt

VASTAANOTTAJA: Juha Sipilä, Timo Soini ja Alexander Stubb.Hyvät hallitusneuvottelijat Juha Sipilä, Timo Soini ja Alexander Stubb.Onnittelemme teitä menestyksestä vaaleissa ja Suomen kansalta saamastanne luottamuksesta!Haluamme nostaa esiin, että vuosi 2015 on vedenjakaja kestävän kehityksen ja maapallomme tulevaisuuden kannalta. Tänä vuonna päätetään uusista kaikkia maailman maita koskevista kestävän kehityksen tavoitteista. Meidän suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanta on, että maassamme kestävän kehityksen tavoitteiden tehokas koordinaatio, toteutus ja seuranta tapahtuisivat parhaiten suoraan valtioneuvoston kanslian alla.Syyskuussa sovittavat tavoitteet ovat jatkoa YK:n vuosituhattavoitteille, jotka ovat osoittaneet, että valtioiden kehitysponnisteluja ohjaavilla yhteisillä tavoitteilla voidaan todella saavuttaa muutosta, esimerkiksi maailmanlaajuinen köyhyys on onnistuttu puolittamaan. Kuitenkin paljon on vielä tehtävää. Uudet kestävän kehityksen tavoitteet laajennetaan koskemaan kaikkia maailman maita – myös Suomea – ja kattamaan kestävän kehityksen kolme pilaria: ympäristön, talouden ja inhimillisen kehityksen.Ennen syyskuun tärkeää YK:n yleiskokousta maailman johtajat kokoontuvat heinäkuussa Addis Abebaan päättämään kestävän kehityksen rahoituksesta. Joulukuussa supervuosi jatkuu Pariisissa ilmastosopimusneuvotteluissa.Suomessa kestävään kehitykseen on suhtauduttu vakavasti, istuuhan ajatus hyvin suomalaisiin arvoihin. Suomi on ollut aktiivisessa roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden luomisessa ja pitänyt esillä useita tärkeitä teemoja, esimerkiksi oikeuttaa terveelliseen ja turvalliseen ruokaan. Me suomalaiset kansalaisjärjestöt olemme osallistuneet kestävän kehityksen tavoitteiden luomiseen niin Suomessa kuin kansainvälisten prosessienkin osana Suomen virallisissa delegaatioissa. Olemme olleet ylpeitä siitä suunnasta, johon Suomi on halunnut maailmaa esimerkillä viedä.Nyt kun uusien tavoitteiden aika on käsillä, on myös aika suunnata katse siihen, miten yhdessä sovittuja linjauksia maailman uudesta suunnasta pannaan toimeen. Me kansalaisjärjestöinä olemme valmiit osallistumaan näihin yhteisiin talkoisiin.Suomen hallinnolle kestävän kehityksen tavoitteet avaavat mahdollisuuden johdonmukaistaa ja tehostaa toimintaansa. Tähän asti kestävä kehitys on ollut pääasiassa ulkoasiainministeriön ja ympäristöministeriön vastuulla, vaikka kokonaisuus on selvästi näiden ministeriöiden vastuualuetta laajempi.Valtioneuvoston kanslian alaisuudessa koordinoinnista vastaisi taho, jolla on sille riittävä mandaatti.Ministeriöt puolestaan voisivat keskittyä itse asiaan, eli varsinaiseen toimeenpanoon omalla toimialoillaan.Toivomme, että jatkatte Suomen työtä kestävän kehityksen edistämisessä ja omalta osaltanne autatte tekemään tästä työstä johdonmukaisempaa ja tuloksellisempaa. Meidän kansalaisjärjestöjen osaaminen ja työpanos on käytettävissänne tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyöllä.Helsingissä 12.5.2015.