Kehitysyhteistyömäärärahoja leikattiin vuoden 2016 alusta. Kuva: Kehitysyhteistyömäärärahoja leikattiin vuoden 2016 alusta.

Auta Kepaa kokoamaan leikkausten vaikutukset

Huom! Vastausaikaa on jatkettu 12. kesäkuuta saakka.

Teksti: Outi Puukko

Kehitysyhteistyömäärärahoista lähti kerralla lähes puolet. Järjestöjen työhön leikkauksilla on merkittäviä vaikutuksia. Lopulliset seuraukset selviävät kuitenkin vasta pikkuhiljaa, kun hankkeet päättyvät ja toiminta supistuu.Auta meitä tekemään näkyväksi leikkaukset koko laajuudessaan ja vastaa kyselyyn 12. kesäkuuta mennessä. Vastauksia käytetään edunvalvonnassa, vaikuttamistyössä ja viestinnässä.Vastaaminen sujuu arviolta 25-30 minuutissa. Osaan vastauksista tarvitaan talouslukuja vuodelta 2015. Vastauksia toivotaan mieluiten yksi per järjestö.Kysely on suomeksi, mutta vastaukset voi halutessaan kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.