Anna aloite – tehdään siitä yhdessä totta

Kepan uuden vuoden lupauksiin kuuluu kuunnella jäseniään ja heidän ideoitaan tarkalla korvalla. Tätä varten Kepa on ottanut käyttöön jäsenaloitteet, joiden avulla jäsenjärjestöt voivat jättää ideoitaan ja ajatuksiaan Kepalla jatkokehiteltäviksi.

Teksti: Saara Simonen

Jäsenaloitteiden taustalla on halua ja tarve kuunnella ja aistia jäsenkentällä vallitsevia ajankohtaisia tuulia ja tarpeita. Aloitteen voi jättää jäsensivuilla olevan lomakkeen kautta tai viestiä Kepan sihteeristölle.Jäsenaloitteet kirjataan ylös ja niitä jatkokäsitellään Kepassa. Kaikki aloitteet eivät luonnollisestikaan päädy toiminnaksi, mutta ne säilytetään tulevaisuuden varalle.Aloite voi olla mikä tahansa idea, joka liittyy globaaleihin teemoihin ja koskettaa järjestömaailmaa. Aloitteiden tavoitteena on tuoda Kepan toiminnassa jäsenten ääntä kuuluville ja lisätä keskinäistä yhteistyötä.Aloitteita Kepassa käsiteltäessä otetaan huomioon erityisesti, kuinka ne hyödyttävät laajempaa jäsenjoukkoa ja tuottavat järjestöjen yhteistä pääomaa, millaisia linkkejä niillä on Kepan työhön ja millä tavalla ne ovat ajankohtaisia.Aloitteen voi jättää yksi tai useampi järjestö. Verkkolomakkeeseen kuvaillaan lyhyesti, mistä aloitteessa on kyse ja siihen lisätään jäsenjärjestön ja yhteyshenkilön yhteystiedot.Kannustamme jäsenjärjestöjä rohkeisiin aloitteisiin, joiden avulla voimme yhdessä toimia oikeudenmukaisen maailman puolesta!Lisätietoja:Jäsenaloite-lomake Kepan verkkosivuillaJärjestösihteeri Johanna Harjunpää, johanna.harjunpaa@kepa.fi