Älä pelkää EU-jargonia – tarjolla monenlaista tukea aktiiviseen kansalaisuuteen

Vuoropuhelun ja ymmärryksen lisääntyminen eri taustoista tulevien ihmisten välillä sekä aktiivisen kansalaisuuden tukeminen – tavoitteita, joita pyritään CIMOn tukemilla ohjelmilla saavuttamaan. Kuulostavat kovin samoilta kuin monen Kepan jäsenjärjestönkin tavoitteet.

Teksti: Jaana Viirimäki

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO tarjoaa tukimuotoja, joista monet voisivat sopia Kepan jäsenistön käyttöön. Olin kuulolla aktiivisen kansalaisen aamupalalla ja kokosin yhteen muutamia esimerkkejä tukimuodoista.1. Nuoret mukaanErasmus+ Youth in action -ohjelman tuet on suunnattu nuorisoalalla toimiville sekä 13-30 vuotiaille nuorille. Ohjelmassa tuetaan mm. liikkuvuutta, nuorisopolitiikan uudistamista, nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua sekä nuorisoaloitteita.Nuorisoaloitteen suunnittelee ja toteuttaa 13-30 vuotiaista nuorista koostuva kansainvälinen ryhmä. Aloitteen idea on nuorten oma ja sillä pyritään vaikuttamaan yhteiskuntaan. Ryhmässä tulee olla vähintään kaksi jäsentä vähintään kahdesta maasta. Eli pienelläkin porukalla voi lähteä liikkeelle. Toiminnan täytyy aina hyödyttää tekijöiden itsensä lisäksi myös laajempaa ihmisjoukkoa.Nuorten ja päättäjien välisessä vuoropuhelussa käsitellään nuorten kannalta merkityksellisiä teemoja, opitaan tuomaan omia näkemyksiä esille päättäjien suuntaan ja tarjotaan päättäjille mahdollisuus kuulla eri taustoista tulevien nuorten näkemyksiä. Vuoropuheluhankkeen voi toteuttaa kansainvälisenä tai kansallisena. Nuoria on hankkeessa mukana vähintään 30 ja hankkeiden kesto on 3-24 kuukautta.Liikkuvuuden tukemiseen tarkoitetut ohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia niin yksittäisten nuorten kuin nuorisoryhmien kansainvälisiin kontakteihin. CIMO tarjoaa runsaasti neuvontaa, tukea ja koulutusta sekä tietokantoja, joiden kautta kumppaneita voi etsiä.2. Eurooppa kaikille kansalaisilleKansalaisten Eurooppa-ohjelma ei puolestaan tunne ikärajoja ollenkaan vaan rohkaisee kaikkia kansalaisia osallistumaan demokraattiseen toimintaan paikallisesta kuntatason toiminnasta EU-politiikkaan asti. Tavoitteena on rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa.Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa Town twinning tuo kuntalaiset eri maista keskustelemaan ja lisää kansalaisvaikuttamista. Kansalaishankkeet kannustavat osallistumiseen ja vaikuttamiseen, kokoavat kansalaisten mielipiteitä tai kehittävät mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.3. Kulttuurin kansainvälistymistäKulttuurin alalla kansainvälistymistä tuetaan Luova Eurooppa -ohjelmassa ja aikuiskoulutuksen alalla on oma Erasmus+ ohjelmansa.Tukea on tällä hetkellä erityisesti tarjolla maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävään työhön.Erillishaku on avattu liittyen nuorisotyön ja koulutuksen mahdollisuuksiin tukea kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja estää radikalisoitumista sekä tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tasa-arvoisia oppimismahdollisuuksia.Luova Eurooppa -ohjelmassa on käynnistynyt haku kulttuuri- ja audiovisuaalisen alan organisaatioiden koordinoimille hankkeille, joilla tavoitellaan pakolaisten kotoutumisen ja integraation helpottamista.***Joskus EU-ohjelmien tausta-asiakirjat tuntuvat kovin monimutkaisilta ja ohjelmien hakuprosessit hankalilta. Siksi keskustelu cimolaisten kanssa kannattaa: heille EU-jargon ja eri hakukaavakkeet ovat tuttuakin tutumpia ja monen esteen yli pääsee heidän tuellaan sujuvasti.Kannattaa siis ottaa yhteyttä CIMOn eri ohjelmien asiantuntijoihin ja keskustella jo alustavastakin hankeideasta heidän kanssaan. Tukea saa hankkeen suunnitteluun, eri tukimuotojen soveltuvuuden miettimiseen sekä alustavan hankesuunnitelman kehittämiseen.Tässä siis poimintaa muutamista Kepan jäsenistön kannalta olennaisista ohjelmista. Kaikki CIMOn ohjelmat löytyvät osoitteesta www.cimo.fi/ohjelmat.