Ainakin kattojärjestö

Kepan tekeillä olevassa toiminta-ajatuksessa joudutaan miettimään termejä, joilla Kepaa luonnehditaan.

Teksti: Maija Seppo

Moniulotteinen ameeba (hmmm.. vai onko se kukkaseppele vai sittenkin teräspalkki vai…). Kepa ei helposti taivu yksiselitteisten käsitteiden sisään, sen olen huomannut näiden yli kymmenen vuoteni aikana Kepassa.
No, ainakin Kepa on kattojärjestö. Se lienee yleispätevä ja neutraali nimitys järjestölle, jolla on jäseninään toisia järjestöjä. Mutta se käsite ei luonnehdi, ei kerro mitään Kepan olemuksesta eikä tavoitteista. Se ei siis yksin riitä.
“Kepan pitäisi olla nimensä mukaisesti palvelujärjestö”, sanovat järjestöedustajat. Lause sanotaan usein pienellä paineella. Se on hyvä nimitys ja kertoo mitä varten Kepa on olemassa. Mutta tuoko se kuitenkin vähän passiivisen sivumaun: palvellaan, palvellaan, mutta ketä, ja mihin sillä pyritään? Sitä paitsi jotkut pitävät palvelua vähän kristillisenä terminä. Mielestäni palvelussa ei ole mitään vikaa, päinvastoin, mutta puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti neutraalin järjestön pitää tietysti varoa ottamasta puolia väärissä kohdin.
Kepa lienee myös etujärjestö. Kepa ajaa jäsenistönsä etua eli vartioi niiden toimintaedellytyksiä. Edunvalvonta järjestöjen yhteiskunnallisen merkityksen, rahoituksen ja poliittisen tilan vahvistamiseksi on hyvin luonteva rooli kattojärjestölle. Voisiko tuo Kepan palvelurooli itse asiassa olla osa etujärjestöroolia: järjestöjen osaamisen tukeminen, tiedon tuottaminen, yhteisen keskustelun ja oppimisen vahvistaminen? Palvelua jäsenistön eduksi. Kuulostaako järkevältä?
Viime vuoden lopulla tehdyssä jäsenjärjestökyselyssä nousi jäsenjärjestöjen verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa toiseksi tärkeimmäksi syyksi kuulua Kepaan. Kepan rooli keskustelufoorumina ja järjestöjen keskinäisen yhteyden fasilitoijana on niin tärkeää jäsenille, ettei yhteistyöjärjestön nimikettä oikein kannata sivuuttaa. Olkoon Kepa siis myös yhteistyöjärjestö. Termi on hyvä myös, koska siinä kaikuu tasa-arvo Kepan ja jäsenistön kesken.
Mutta mikä on jäsenille se tärkein syy kuulua Kepaan? Kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhön osallistuminen. Sitä puolta ei siis sovi unohtaa. Onko Kepa edellisten luonnehdintojen lisäksi myös vahtikoira, jopa rakkikoira? Vai mieluummin sillanrakentaja, diplomaatti… ?
Sallitteko siis, että toiminta-ajatuksessa käytetään ainakin viittä termiä kuvaamaan kattavasti katto-yhteistyö-palvelu-etujärjestö Kepaa, joka olkoon myös diplomaattinen rakkikoira?
Kirjoittaja on Kepan kehittämisjohtaja.