Afrikan uudet vaikuttajat

Afrikan uudet kumppanit ja uudenlainen etelä-etelä yhteistyö erityisesti Saharan eteläpuolella ovat nousseet kansainvälisen kehityspolitiikan ytimeen ja ravisuttaneet kehitysyhteistyön perinteisiä asetelmia.

Teksti: Karoliina Zschauer-Lilja

Tähän kysymykseen pureutuu myös Kepan uusin taustaselvitys Kiina ja muut uudet toimijat Afrikassa.Näkyvimmiksi uusiksi toimijoiksi ovat nousseet Kiina, Intia ja Brasilia. Niillä kaikilla on toki oma historiansa Afrikan mantereella, mutta huomiota herättää maiden aktiivisuuden nopea kasvu ja uudenlainen yhteistyö.Yhteisiä nimittäjiä maiden toimille ovat erityisesti luonnonvarojen, markkinoiden ja diplomaattisen tuen hakeminen Afrikan maista. Erityisen voimallisena esiin on astunut Kiina, jonka yhteistyö on jakautunut eritoten luonnonvaroiltaan rikkaisiin Afrikan maihin. Leimallista yhteistyölle on raaka-aine- ja markkinahakuisuuden lisäksi kahdenvälisiin suhteisiin keskittyminen.Toimintojen laajuutta ja erityisesti kehitysyhteistyön määrää on Afrikan uusien toimijoiden osalta vaikea tietää. Esimerkiksi Kiina ei ole perinteisesti ollut halukas raottamaan virallisia ulkopoliittisia lukujaan. Tietojen saamista hankaloittaa myös se, että hankkeet korvataan toteuttajalle usein rahan sijasta luonnonvaroina tai muina hyödykkeinä. Kehitysyhteistyön kohdalla toiminta eroaa myös paljon totutusta: se on sekoitus kauppaa, investointeja ja diplomaattista vaikuttamista.Uusien toimijoiden suhde ihmis- ja luonnonvaraoikeuksiin on usein löyhä. Puutteita löytyy sekä niiden kotimaan että ulkomaan toiminnasta. Esiin on noussut Afrikan maiden heikon hallinnon hyödyntämistä ja ihmisten ja luonnonvarojen riistoa.Vastapainona kaivattaisiin kansalaisyhteiskunnan ja ammattiliittojen aktivoitumista, mutta näiden toimintakenttä on uusissa kumppanimaissa yleisesti ottaen varsin rajoitettu. Tämä haastaakin perinteiset järjestöt ja kansainväliset tahot etsimään uudenlaisia yhteistyön muotoja ja huomioimaan tulevaisuudessa yhä kasvava etelä-etelä kumppanuuksien merkitys. Tulevaisuus näyttää, millaiseksi uusien toimijoiden vaikutus Afrikassa lopulta tulee muotoutumaan.Lue lisää:Lataa Kepan taustaselvitys Kiina ja muut uudet toimijat Afrikassa (pdf) Kepan verkkosivujen Julkaisut-osiosta.