Energiakysymykset puhuttivat Vientianen AEPF-foorumissa. Kuva: Energiakysymykset puhuttivat Vientianen AEPF-foorumissa.

AEPF – Kepan uusi oksanhaara

Kuluvan vuoden alusta lähtien Suomen AEPF on pitänyt majaa Kepan katon alla Töölöntorinkadulla.

Teksti: Eija Niskanen Kuva: Eija Niskanen

AEPF – Asia Europe People’s Forum eli Aasia-Eurooppa kansalaisfoorumi on vieraillut aiemminkin Kepassa, vuonna 2006, jolloin joka toinen vuosi järjestettävä AEPF-foorumi oli Helsingissä.
Samana vuonna perustettiin Suomen AEPF. Kansainvälinen AEPF syntyi vuonna 1996, samana vuonna kun Aasian ja Euroopan valtioiden johdot yhteen tuova ASEM aloitti.
AEPF:n idea ja jatkuva keskeinen ajatus on tuoda kansalaisjärjestötason ääni kuuluville ASEMiin – foorumi toimii siis jonkinlaisena ASEMia lobbaavana kansalaisjärjestökonferenssina. AEPF-foorumit pidetäänkin aina samassa kaupungissa kuin ASEM ja ajallisesti juuri sen alla.
Tänä vuonna liki tuhat kansalaisaktivistia Aasiasta ja Euroopasta kokoontui Laosin Vientianeen 16.-19.10. ja ASEM puolestaan valtasi Vientianen 5.-6.11. Yksi tärkeä päämäärä on ASEM-prosessin tekeminen läpinäkyvämmäksi. Perustavana vaatimuksena on asettaa ASEM-päätökset osaksi laajempaa poliittista, taloudellista ja sosiaalista yhteiskuntakuvaa.
AEPF:n verkostojäseniksi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin hyväksytään järjestöt, jotka hyväksyvät AEPF:n perusperiaatteet, jotka löytävät kansainvälisen AEPF:n verkkosivuilta. AEPF:n katon alta ovat yhteistyökumppaneita löytäneet mitä erilaisimmilla alueilla työskentelevät kansalaisjärjestöt.
Kansainvälisen AEPF-verkoston tarkoitus on tukea ja kannustaa AEPF-prosessia, joka huipentuu foorumtapaamisiin. Näissä tapaamisissa luodaan monipäiväisten sessioiden kautta loppujulistus, Final Declaration (vuoden 2012 julistus on nähtävissä verkkosivuillamme), joka pyritään saattamaan ASEM-maiden valtiojohtajien ja virkamiesten tiedoksi. Tätä edeltävät alueelliset työseminaarit Aasiassa ja Euroopassa.
Lisäksi eri maissa järjestetään paikallisia seminaareja ja kampanjoita sekä julkaistaan tiedotusmateriaalia. Esimerkiksi Suomen AEPF järjestää kaksi vuosittaista seminaaria aasialais-eurooppalaisista teemoista, kuten tänä syksynä Aasialaiset vierastyöläiset Suomessa -seminaarin.
Suomessa pyrimme edistämään jäsenjärjestöjemme toimintaa Aasiaa Eurooppaa koskevien kansalaisteemojen, kuten reilun työn, sosiaalisten oikeuksien, alueiden rauhanomaisen kanssaelämisen, ympäristökysymysten, vähemmistökansallisuuksien ja naisten ja lasten oikeuksien saralla. Kaiken kantavana voimana on edistää vapaata kansalaisjärjestökeskustelua, minkä AEPF katsoo olevan perustava muille oikeuksille.
Toivotamme järjestönne mukaan AEPF-toimintaan!
Lisätietoa

Tietoa Suomen ja kansainvälisestä AEPF:stä saa koordinaattori Eija Niskaselta, puh. 050-317 6725, eija.niskanen@kepa.fi ja AEPF-verkkosivuilta.