Jäsenet

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry

Esittely

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on ympäristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut järjestö. Teemme työtä sen puolesta, että ympäristökasvatuksen painoarvo ja tunnettuus kasvavat Suomessa ja että yhä laajenevalla joukolla kasvattajia ja opettajia on halua ja edellytyksiä välittää kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita. Järjestömme on osa Foundation for Environmental Education -verkostoa, joka on maailman suurin ympäristökasvatusjärjestöjen verkosto.

Toimintamaa Finland