Jäsenet

Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

Verkkosivut https://www.ystea.fi
Esittely

Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on hoitaa ja valvoa jäsenistönsä etuja työpaikoilla ja yhteiskunnassa. Tätä tehtävää hoidetaan yhdessä Erityisalojen Toimihenkilöliiton Erto ry:n kanssa, jonka jäsenyhdistys YSTEA ry on. YSTEA ry:n jäsenet työskentelevät kolmannen sektorin järjestöissä, joissa yhteiskunnan, työelämän ja kansainvälistymisen tuomat muutokset ovat päivittäin esillä. YSTEA on tukenut jo kymmenen vuoden ajan Interpedian kummitoimintaa ja tuonut sitä esille lehdessään.