Jäsenet

WaterFinns ry

Esittely

WaterFinns ry on suomalainen kansalaisjärjestö, joka edistää vesialan ammattiosaamista kehitysmaissa ja siirtymätalouksien maissa. Samalla se pyrkii turvaamaan suomalaisen vesialan ammattitaidon ja kokemuksen kestävyyden siirtämällä tietotaitoa kokeneilta ja kansainvälistyneiltä asiantuntijoilta yhdistyksen nuorille jäsenille. WaterFinns ry tukee suomalaisen osaamisen vientiä avartaen samalla suomalaisten vesiosaajien näkemyksiä. WaterFinns ry aloitti toimintansa syksyllä 2001. Yhdistyksen toiminta kattaa vesihuoltoon ja sanitaatioon, vesistöalueisiin, vesistöihin ja vesivarakysymyksiin, vesiluonnon tutkimukseen ja suojeluun, maatalouteen ja kasteluun, kalatalouteen sekä jätehuoltoon liittyvät kysymykset.