Jäsenet

Viestintä ja kehitys -säätiö

Verkkosivut https://www.vikes.fi
Esittely

Viestintä ja kehitys -säätiö ei Vikes on journalistien ja viestintäalan solidaarisuussäätiö, joka tukee sananvapautta, toimittajien ammattitaitoa, turvallisuutta ja heidän oikeuksiaan. Työssä käytetään suomalaisten journalistien asiantuntemusta ja vertaisoppimista. Kehitysmaissa toteutettavien hankkeiden lisäksi Vikes tarjoaa oppimismahdollisuuksia suomalaisille journalisteille ja media-alan opiskelijoille. Vikes myös lisää suomalaisten tietoisuutta sananvapauskysymyksistä ja kestävästä kehityksestä. Vikesin tavoite on nostaa esille sananvapauden merkitystä ihmisoikeutena ja demokratian kulmakivenä niin Suomessa kuin koko maailmassa.

Teema Media