Jäsenet

Taksvärkki ry

Esittely

Taksvärkki ry tekee kehitysyhteistyötä ja globaalikasvatusta nuorelta nuorelle. Taksvärkki ry innostaa Suomen ja kehitysmaiden nuoria rakentamaan oikeudenmukaista ja kestävää maailmaa. Tavoitteena on nuorten oikeuksien ja yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen sekä aktiivisen kansalaisuuden tukeminen.

Taksvärkin monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita.

Suomessa Taksvärkki ry:n globaalikasvatus ja viestintä edistävät yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, herättelevät pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaista ja kannustavat nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina. Taksvärkki ry järjestää alkuperäisen Taksvärkki-keräyksen, joka kannustaa suomalaista nuorisoa maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkki-kampanjoissa suomalaiset koululaiset ja opiskelijat tutustuvat kehitysmaan ikätoverinsa arkeen ja toimintaan nuorten oikeuksien toteutumisen puolesta.

Taksvärkki ry tuottaa globaalikasvatuksen oppimateriaaleja oppilaitoksille ja opettajille. Vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluttajat tekevät kouluvierailuja suomen- ja ruotsinkielisillä peruskoulun yläluokilla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea.