Jäsenet

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry

Esittely

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry (lyhenne SVK) on rekisteröity keväällä 2015. Keskusjärjestö on valtakunnallinen kattojärjestö, joka toimii sekä edustustasolla että ruohonjuuritasolla ja yhdistää venäjänkielisiä järjestöjä ja henkilöjäseniä ympäri Suomea.

Suomessa asuu noin 100 000 venäjänkielistä maahanmuuttajaa, jotka ovat suurin maahanmuuttajaryhmä Suomessa. Venäjänkielisten erikoisuus on laaja moninaisuus ja heterogeenisuus. Edustamme hyvin laajaa joukkoa eri maista, alueilta, kulttuureista ja uskonnoista muuttaneita.

SVK toimii Suomen venäjänkielisten järjestöjen edustus- ja neuvotteluelimenä ja edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi järjestö edistää kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta.

Toimintamaa Finland