Jäsenet

Suomen Setlementtiliitto ry

Esittely

Suomen Setlementtiliitto on sivistys- ja sosiaalista työtä tekevä kansalaisjärjestö sekä setlementtiyhdistysten keskusjärjestö. Sen jäseniä ovat 34 paikallista setlementtiä ja seitsemän alueellista lapsi- ja nuorisotyön piiriyhdistystä. Setlementtitoiminnassa työskentelee yli 4 000 ammattilaista ja suuri joukko vapaaehtoisia. Kansalaisjärjestönä Setlementtiliiton perustehtävä on edistää hyvää elämää, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista sekä ihmisten ja yhteisöjen osallisuutta ja osallistumista. Setlementtiliitto toimii seitsemällä toimialalla, joita ovat asumisen palvelut, monikulttuurinen työ, kansalaisvaikuttaminen, opinto- ja kulttuuritoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, seniori- ja vanhustyö sekä vaikeat elämäntilanteet.