Jäsenet

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto – SDPL ry

Verkkosivut http://www.pinskut.fi
Esittely

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto- SDPL ry. on vuonna 1945 perustettu lasten, nuorten ja aikuisten kasvatusjärjestö. SDPL:n keskustoimisto on Helsingissä, ja toiminta-alueita – piirejä – on viisi (Etelä-Suomi, Länsirannikko, Häme, Järvi-Suomi, Pohjois-Suomi). Lisäksi SDPL:n toimintaa pyörittävät aluejärjestöt ja osastot. SDPL:n toiminnassa mukana olevia henkilöitä kutsutaan pioneereiksi, eli tuttavallisemmin ”pinskuiksi”. SDPL:n toimintamuotoihin kuuluvat mm. leirit, kerhot, tapahtumat, kansainvälinen yhteistyö ja koulutukset. Pinskutoiminta perustuu lasten ja aikuisten tasavertaiselle ja molemminpuoliselle kunnioitukselle. Pioneeriarvoihin kuuluvat vapaus, tasa-arvo, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, vastuullisuus, rehellisyys, maailmanrauha, luonnon-ja ympäristönsuojelu sekä työn kunnioittaminen. SDPL:n tehtävänä on tukea lasten ja nuorten persoonallista kehitystä ja kasvua erilaisuutta hyväksyviksi, oman identiteetin omaaviksi sekä kansainvälistä vastuuta tunteviksi ihmisiksi.

Toimintamaa Finland