Jäsenet

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

Verkkosivut http://sonk.fi/
Esittely

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK on valtakunnallinen poliittinen opiskelijajärjestö. Vaadimme solidaarisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. SONKin poliittisessa profiilissa korostuvat luonnollisesti opiskelija-asiat, mutta otamme kantaa ja osallistumme laajasti myös muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun. Koulutus- ja sivistyspolitiikan lisäksi SONK on profiloitunut Eurooppa-politiikassa, tasa-arvokysymyksissä sekä globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Myös talous- ja sosiaalipolitiikan laajoista suuntaviivoista käydään SONKssa aktiivista keskustelua.

Toimintamaa Finland