Jäsenet

Rauhankasvatusinstituutti ry

Esittely

Rauhankasvatusinstituutti RKI ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. RKI pyrkii edistämään kasvatuksen keinoin sellaisen kansalaismielipiteen syntymistä, joka mahdollistaa pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan syntymisen. RKI tukee opettajia ja oppilaitoksia, nuorisotyöntekijöitä sekä muita kasvattajia heidän globaali- ja rauhankasvatustehtävässään tarjoamalla täydennyskoulutusta, materiaaleja ja muita resursseja antirasismin, globaalin vastuunm, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista. RKI toimii aktiivisessa yhteistyössä opettajien, oppilaitosten, koulutusjohdon, kuntien, seutukuntien sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Toimintamaa Finland