Jäsenet

Raudaskylän Kristillinen Opisto ry

Verkkosivut https://www.rko.fi
Esittely

Raudaskylän Kristillinen Opisto ry. toteuttaa opetus-, kasvatus- ja sivistystehtävää Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja sen sisällä vaikuttavan herännäisyyden hengessä. RKO:n visio on olla alueellaan tunnettu koulutustoimija, lisätä toiminta-alueensa hyvinvointia sekä edistää kestävän kehityksen kaikkia ulottuvuuksia. Keskeisiä arvoja ovat sivistys, kristillisestä lähimmäisenrakkaudesta nouseva ihmisarvo, vapaus ja vastuu sekä yksilöllisyys-yhteisöllisyys-osallisuus.