Jäsenet

Raudaskylän Kristillinen Opisto ry

Verkkosivut https://www.rko.fi
Esittely

Raudaskylän Kristillinen Opisto ry. toteuttaa opetus-, kasvatus- ja sivistystehtävää Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja sen sisällä vaikuttavan herännäisyyden hengessä. RKO:n visio on olla ”kestävän kehityksen malliopisto”. Keskeisiä arvoja ovat paikallisen identiteetin vahvistaminen, aktiivinen kansalaisuus sekä rohkaiseminen yksinkertaiseen elämäntapaan.