Jäsenet

Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund – NKK ry

Verkkosivut www.nuoretkotkat.fi
Esittely

Nuorten Kotkien Keskusliitto on lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, jonka toiminta perustuu sosialidemokraattisiin arvoihin kuten tasa-arvo, solidaarisuus, demokraattisuus ja kansainvälisyys. Toimintamme perusta on vapaaehtoiset aikuiset, jotka järjestävät lapsille ja nuorille toimintaa koulupäivän jälkeen ja loma-aikoina.

Toimintamaa Finland