Jäsenet

Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund – NKK ry

Verkkosivut www.nuoretkotkat.fi
Esittely

Nuoret Kotkat on valtakunnallinen lapsijärjestö, joka tarjoaa lapsille ja nuorille toimintaa yhdenvertaisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Nuoret Kotkat on myös lasten etujärjestö, joka tuo esille lasten oikeuksia ja edistää lasten asemaa. Nuorten Kotkien toimintaa ohjaavat arvot ovat tasa-arvo, solidaarisuus, demokraattisuus ja kansainvälisyys. Toimintaamme ohjaa myös lapsen oikeuksien sopimus ja lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen. Toimintamme perusta on vapaaehtoiset aikuiset ja nuoret vertaisohjaajat, jotka järjestävät lapsille ja nuorille toimintaa koulupäivän jälkeen ja loma-aikoina.

Toimintamaa Finland