Jäsenet

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y.

Esittely

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL) on sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 71 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä 400 000 jäsentä.

Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoite on edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa. Pyrimme saamaan entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antamaan naisille mahdollisuuden osallistumiseen ja omiin valintoihin elämäntilanteensa mukaan. Koordinoimme ja tuemme jäsenjärjestöjemme toimintaa ja huollamme jatkuvasti kasvavaa naisjärjestöjen verkostoa. Olemme puoluepoliittisesti sitoutumaton ja kaksikielinen liitto. Teemme aloitteita, annamme lausuntoja ja tarjoamme asiantuntijoita lainvalmistelutyöhön.

Liitto johtaa jäsenjärjestöjen edustajien valitsema 13-jäseninen hallitus apunaan useita toimikuntia ja työryhmiä.

Toimintaamme rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, yksityiset säätiöt ja rahastot sekä jäsenjärjestöt.

Toimintamaa Finland
Järjestötyyppi Women’s organisations