Jäsenet

Monika-Naiset liitto ry

Esittely

Monika-Naiset liitto ry on valtakunnallinen, sosiaalialalla toimiva monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää Suomeen muualta muuttaneiden naisten tasa-arvoista asemaa, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Suomessa, sekä ennaltaehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Monika-Naiset liittoon kuuluu 17 jäsenjärjestöä
ja niiden kautta n. 11 000 jäsentä. Liiton ydintoimintaa on tarjota palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja heidän lapsilleen Turvakoti Monassa ja Kriisikeskus Monikassa. Ydintoimintojen tukena järjestetään kotoutumista ja työllistymistä tukevaa toimintaa, joilla vahvistetaan naisten yhteiskunnallista osallisuutta, sosiaalisia tukiverkostoja ja työelämävalmiuksia.
Toiminnallamme tavoitetaan haavoittuvimmassa asemassa olevia ja syrjäytyneitä naisia, heidän perheitään ja yhteisöjään. Jäsenistön kautta toiminnan hyödyt ulottuvat perheisiin ja yhteisöihin valtakunnallisesti.
Kattojärjestönä tuemme maahan muuttaneiden naisten järjestöjä toiminnan kehittämisessä ja yhteisessä vaikuttamistyössä, jotta heidän äänensä ja asiantuntijuutensa kuuluisi ja tulisi näkyväksi yhteiskunnassa. Valvomme maahan muuttaneiden naisten oikeuksia tekemällä edunvalvonta-, asiantuntija- ja vaikuttamistyötä sekä seuraamalla lainsäädäntöä ja päätöksentekoa, antamalla lausuntoja ja kannanottoja. Rekrytoimme ja koulutamme vapaaehtoisia osallistumaan yhteiseen vaikuttamiseen sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Teemme työtä tiiviissä monialaisessa yhteistyössä järjestö- ja
viranomaisverkoston kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toimintamaa Finland
Järjestötyyppi Women’s organisations