Jäsenet

Luonto-Liitto ry

Esittely

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö, jonka tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan siten, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan. Luonto-Liitto tarjoaa tietoa, elämyksiä ja toimintaa sekä luo mahdollisuuksia ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen, tarjoaa myönteisiä kokemuksia luonnosta ja kannustaa arvostamaan luontoa sekä toimimaan yhteiskunnassa luonnon ja ympäristön etua ajaen. Luonto-Liitto on lasten ja nuorten kanava vaikuttaa ympäristöpoliittiseen päätöksentekoon. Lasten toiminnan tavoitteena on antaa kerhoissa ja yksittäisissä tapahtumissa lapsille innostavia ja kannustavia luontoelämyksiä, joiden avulla he kasvavat terveeseen luontosuhteeseen.