Jäsenet

Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry

Esittely

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää Keski-Aasian kansojen kulttuurin tuntemusta, lisätä etnisten ja kielellisten vähemmistökulttuurien kanssakäymistä, edesauttaa vähemmistökulttuurien oman identiteetin vaalimista ja kehittämistä sekä toimia aktiivisesti kansainvälisyyskasvatustiedottajana. Yhdistys osallistuu ja myös tuottaa tapahtumia, joissa esitellään Aasian maiden kulttuureja ja traditioita. Julduz ry järjestää koulutusta kahdesta aihealueesta. Toisessa esitellään Keski-Aasian maiden kulttuuria ja traditioita ja toisessa paneudutaan monikulttuurisuuteen Suomessa. Julduz ry järjestää sopimuksen mukaan myös kouluvierailuja. Yhdistys toimii myös aktiivisesti valtakunnallisella tasolla monikulttuurisuuden ja rasisminvastaisen työn puolesta.